Fundusze inwestycyjne: trwa dobra passa, blisko 4 mld sprzedaży w lipcu

Z rynku

Trwa bardzo dobry okres dla funduszy inwestycyjnych. Sprzedaż netto wyniosła na koniec lipca + 3 943 mln zł, z tego aż +3,1 mld to fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Są to rekordowe wyniki od wielu lat. Warto podkreślić również dodatnie saldo w funduszach akcyjnych (+241 mln) i mieszanych (+611 mln). Wartość aktywów netto zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych na koniec lipca 2020 r. wyniosła 257 732 mln zł.

inwestor kreślący wykres
Fot. stock.adobe.com/taa22

Trwa bardzo dobry okres dla funduszy inwestycyjnych. Sprzedaż netto wyniosła na koniec lipca + 3 943 mln zł, z tego aż +3,1 mld to fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Są to rekordowe wyniki od wielu lat. Warto podkreślić również dodatnie saldo w funduszach akcyjnych (+241 mln) i mieszanych (+611 mln). Wartość aktywów netto zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych na koniec lipca 2020 r. wyniosła 257 732 mln zł.

Sprzedaż netto wyniosła na koniec lipca + 3 943 mln zł, z tego aż +3,1 mld to fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne #FunduszeInwestycyjne #TFI

- W warunkach bardzo niskich stóp procentowych fundusze inwestycyjne są naturalną alternatywą do lokowania oszczędności, zwłaszcza w kontekście długoterminowym. Na razie obserwujemy masowe zainteresowanie rozwiązaniami tzw. bezpiecznymi, a więc klienci wybierają głównie fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Cieszy jednak fakt powrotu do rozwiązań odważniejszych, funduszy z udziałem akcji.  Trzeba pamiętać, że fundusze otwarte, dedykowane szerokiemu gronu odbiorców detalicznych nie mogą z zasady gwarantować konkretnego zysku, ale dają szansę na większe zyski, niż tradycyjne formy oszczędzania, zapewniając jednocześnie płynność - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty.

Czytaj także: Klienci wracają do funduszy inwestycyjnych: sprzedaż netto w czerwcu wyniosła +2,6 mld złotych >>>

Udostępnij artykuł: