Fundusze inwestycyjne w lipcu 2018 r. Szybki powrót na ścieżkę wzrostów

Gospodarka

Ręka układająca stos z pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/hin255

Minął miesiąc i rynek funduszy znów powrócił do wzrostów. W lipcu nie były one może bardzo imponujące, ale struktura przepływów daje kolejne powody do satysfakcji.

Minął miesiąc i rynek funduszy znów powrócił do wzrostów #fundusze #TFI

Nie doczekaliśmy trzeciego ujemnego miesiąca w tym roku. W lipcu znów pojawiło się więcej dodatnich kategorii i ostateczne saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad +0,5 mld zł.

– Środek wakacji był niewątpliwie spokojniejszym miesiącem dla TFI, niż ostatni czas. Cieszy fakt, że żadne ujemne saldo nabyć i odkupień nie przeistacza się w dłuższy trend. Wydaje się, że dziś – przy sprzyjającym otoczeniu ekonomicznym niskich stóp oraz szybkiego wzrostu gospodarki – byłoby to niemożliwe – mówi prof. Marcin Dyl, prezes Zarządu IZFiA.

Dobry wynik całego rynku w poprzednim miesiącu jest wypadkową głównie zdecydowanie mniejszych odkupień. W lipcu było ich o przeszło 1,6 mld mniej niż w czerwcu, a ich całkowita wartość, jedną z najmniejszych w tym roku. Przy niskiej podaży jednostek funduszy i dosyć przyzwoitym (szczególnie jak na środek wakacji) popycie na nie, rynkowi udało się powrócić do wzrostów.

Nie było niespodzianek, jeśli chodzi o lidera popularności. Niezmiennie są nim fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, które w lipcu pozyskały +1,3 mld zł nowych środków. Poziom wpłat i umorzeń w tej kategorii był podobny do tego, zaobserwowanego w czerwcu. Brak negatywnych niespodzianek umocnił fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego jako zdecydowanie najjaśniejszą gwiazdę w okresie całego dotychczasowego roku (+9,6 mld zł wpłat od początku stycznia).

Kolejna dobra wiadomość to fakt, że na mapie lipcowych wzrostów pojawiły się nowe kategorie. Pozytywny miesiąc zanotowały fundusze mieszane, pozyskując per saldo +0,16 mld zł (miesiąc wcześniej było to prawie -0,1 mld zł). Największy wpływ na finalne saldo miały fundusze stabilnego wzrostu, które zanotowały prawie +150 mln zł przypływu gotówki. W porównaniu do czerwca kategoria ta zanotowała również wyraźnie mniejsze umorzenia.

Fortunny miesiąc dla funduszy mieszanych nie do końca przełożył się na fundusze akcji. Zanotowały one – co prawda nieduży – odpływ środków w wysokości niecałych -0,1 mld zł. Wspólny mianownik w każdej z podkategorii funduszy akcyjnych do zdecydowanie mniejsze umorzenia, niż w czerwcu. Brakuje jednak czynnika stymulującego sam popyt na fundusze oparte na akcjach.

Wciąż stosunkowo słabo radzą sobie fundusze dłużne. W lipcu odpłynęło od nich -0,4 mld zł, co z drugiej strony było zdecydowanie lepszym wynikiem niż w czerwcu. Nie pomógł fakt, że tempo samych umorzeń zmalało, popyt na jednostki tej kategorii nie był na tyle silny, aby wyprowadzić ją ponad kreskę.

Kategoria funduszy Nabycia Umorzenia Saldo Saldo m-1 Saldo YTD
Akcyjne 1 426,0 -1 518,9 -92,9 -464,0 -1 528,2
Uniwersalne i Indeksowe 1 221,0 -1 325,8 -104,8 -453,2 -1 388,5
Sektorowe 115,7 -53,3 62,4 31,9 21,3
Małych i Średnich Spółek 89,3 -139,8 -50,5 -42,7 -161,0
Mieszane 987,3 -825,0 162,3 -95,7 -290,3
Aktywnej Alokacji i 23,9 -87,4 -63,5 -10,9 -119,2
Selektywne
Zrównoważone 229,0 -202,1 26,9 -63,9 -233,8
Ochrony Kapitału 143,2 -99,7 43,5 -59,4 -502,6
Stabilnego Wzrostu 414,5 -265,1 149,4 42,7 415,7
Inne 176,7 -170,7 6,0 -4,2 149,6
Dłużne 925,5 -1 329,1 -403,6 -649,9 539,4
Bez głównej waluty 120,3 -303,5 -183,2 -193,3 -720,5
Złotówkowe 769,3 -978,3 -209,0 -445,1 1 145,4
Inne waluty 35,9 -47,3 -11,4 -11,5 114,5
Gotówkowe i Rynku 3 806,6 -2 473,0 1 333,6 1 202,5 9 675,9
Pieniężnego
Absolutnej stopy zwrotu 268,1 -758,7 -490,6 -532,7 -1 373,9
Surowcowe 42,2 -58,6 -16,4 -23,4 -53,8
Rynku niepublicznego* 86,4 -17,8 68,6 -132,4 -10 139,2
Suma końcowa 7 542,1 -6 981,1 561,0 -695,5 -3 170,1
W tym fundusze dedykowane: 118,9 -190,3 -71,4 -21,8 -10 222,7

 

Źródło: IZFiA (dane w mln zł, ze względu na zaokrąglone wartości poszczególne sumy mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wartości)

Na finalny wynik w ubiegłym miesiącu istotnie wpłynęły fundusze absolutnej stopy zwrotu, których saldo wpłat i umorzeń wyniosło niecałe -0,5 mld zł. Był to podobny rząd wielkości, jak w czerwcu i widać tu, że część inwestorów realizuje zyski osiągnięte jeszcze w poprzednim roku, gdy kategoria ta była jednym z motorów napędowych rynku.

Biorąc pod uwagę wakacyjny okres, wydaje się, że z lipcowych wyników można być zadowolonym. Szybki powrót do wzrostu całego rynku oraz wyjście na plus funduszy mieszanych, to dobre wiadomości, które – być może – są oznaką mniejszej awersji do ryzyka na rodzimym rynku kapitałowym.

Źródło: Zespół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Udostępnij artykuł: