Fundusze inwestycyjne w lipcu 2018 r. Szybki powrót na ścieżkę wzrostów

Gospodarka

Minął miesiąc i rynek funduszy znów powrócił do wzrostów. W lipcu nie były one może bardzo imponujące, ale struktura przepływów daje kolejne powody do satysfakcji.

Ręka układająca stos z pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/hin255

Minął miesiąc i rynek funduszy znów powrócił do wzrostów. W lipcu nie były one może bardzo imponujące, ale struktura przepływów daje kolejne powody do satysfakcji.

Minął miesiąc i rynek funduszy znów powrócił do wzrostów #fundusze #TFI

Nie doczekaliśmy trzeciego ujemnego miesiąca w tym roku. W lipcu znów pojawiło się więcej dodatnich kategorii i ostateczne saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad +0,5 mld zł.- Środek wakacji był niewątpliwie spokojniejszym miesiącem dla TFI, niż ostatni czas. Cieszy fakt, że żadne ujemne saldo nabyć i odkupień nie przeistacza się w dłuższy trend. Wydaje się, że dziś – przy sprzyjającym otoczeniu ekonomicznym niskich stóp oraz szybkiego wzrostu gospodarki – byłoby to niemożliwe – mówi prof. Marcin Dyl, prezes Zarządu IZFiA.

Dobry wynik całego rynku w poprzednim miesiącu jest wypadkową głównie zdecydowanie mniejszych odkupień. W lipcu było ich o przeszło 1,6 mld mniej niż w czerwcu, a ich całkowita wartość, jedną z najmniejszych w tym roku. Przy niskiej podaży jednostek funduszy i dosyć przyzwoitym (szczególnie jak na środek wakacji) popycie na nie, rynkowi udało się powrócić do wzrostów.Nie było niespodzianek, jeśli chodzi o lidera popularności. Niezmiennie są nim fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, które w lipcu pozyskały +1,3 mld zł nowych środków. Poziom wpłat i umorzeń w tej kategorii był podobny do tego, zaobserwowanego w czerwcu. Brak negatywnych niespodzianek umocnił fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego jako zdecydowanie najjaśniejszą gwiazdę w okresie całego dotychczasowego roku (+9,6 mld zł wpłat od początku stycznia).

Kolejna dobra wiadomość to fakt, że na mapie lipcowych wzrostów pojawiły się nowe kategorie. Pozytywny miesiąc zanotowały fundusze mieszane, pozyskując per saldo +0,16 mld zł (miesiąc wcześniej było to prawie -0,1 mld zł). Największy wpływ na finalne saldo miały fundusze stabilnego wzrostu, które zanotowały prawie +150 mln zł przypływu gotówki. W porównaniu do czerwca kategoria ta zanotowała również wyraźnie mniejsze umorzenia.Fortunny miesiąc dla funduszy mieszanych nie do końca przełożył się na fundusze akcji. Zanotowały one – co prawda nieduży – odpływ środków w wysokości niecałych -0,1 mld zł. Wspólny mianownik w każdej z podkategorii funduszy akcyjnych do zdecydowanie mniejsze umorzenia, niż w czerwcu. Brakuje jednak czynnika stymulującego sam popyt na fundusze oparte na akcjach.Wciąż stosunkowo słabo radzą sobie fundusze dłużne. W lipcu odpłynęło od nich -0,4 mld zł, co z drugiej strony było zdecydowanie lepszym wynikiem niż w czerwcu. Nie pomógł fakt, że tempo samych umorzeń zmalało, popyt na jednostki tej kategorii nie był na tyle silny, aby wyprowadzić ją ponad kreskę.
Kategoria funduszyNabyciaUmorzeniaSaldoSaldo m-1Saldo YTD
Akcyjne1 426,0-1 518,9-92,9-464,0-1 528,2
Uniwersalne i Indeksowe1 221,0-1 325,8-104,8-453,2-1 388,5
Sektorowe115,7-53,362,431,921,3
Małych i Średnich Spółek89,3-139,8-50,5-42,7-161,0
Mieszane987,3-825,0162,3-95,7-290,3
Aktywnej Alokacji i23,9-87,4-63,5-10,9-119,2
Selektywne
Zrównoważone229,0-202,126,9-63,9-233,8
Ochrony Kapitału143,2-99,743,5-59,4-502,6
Stabilnego Wzrostu414,5-265,1149,442,7415,7
Inne176,7-170,76,0-4,2149,6
Dłużne925,5-1 329,1-403,6-649,9539,4
Bez głównej waluty120,3-303,5-183,2-193,3-720,5
Złotówkowe769,3-978,3-209,0-445,11 145,4
Inne waluty35,9-47,3-11,4-11,5114,5
Gotówkowe i Rynku3 806,6-2 473,01 333,61 202,59 675,9
Pieniężnego
Absolutnej stopy zwrotu268,1-758,7-490,6-532,7-1 373,9
Surowcowe42,2-58,6-16,4-23,4-53,8
Rynku niepublicznego*86,4-17,868,6-132,4-10 139,2
Suma końcowa7 542,1-6 981,1561,0-695,5-3 170,1
W tym fundusze dedykowane:118,9-190,3-71,4-21,8-10 222,7
 Źródło: IZFiA (dane w mln zł, ze względu na zaokrąglone wartości poszczególne sumy mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wartości)Na finalny wynik w ubiegłym miesiącu istotnie wpłynęły fundusze absolutnej stopy zwrotu, których saldo wpłat i umorzeń wyniosło niecałe -0,5 mld zł. Był to podobny rząd wielkości, jak w czerwcu i widać tu, że część inwestorów realizuje zyski osiągnięte jeszcze w poprzednim roku, gdy kategoria ta była jednym z motorów napędowych rynku.Biorąc pod uwagę wakacyjny okres, wydaje się, że z lipcowych wyników można być zadowolonym. Szybki powrót do wzrostu całego rynku oraz wyjście na plus funduszy mieszanych, to dobre wiadomości, które – być może – są oznaką mniejszej awersji do ryzyka na rodzimym rynku kapitałowym.

Źródło: Zespół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Udostępnij artykuł: