Fundusze Noble Funds bez opłat i z 6% lokatą w BGŻOptima

Bankowość

„Fundusz z 6% lokatą” w BGŻOptima to połączenie wysokooprocentowanej trzymiesięcznej lokaty z atrakcyjną inwestycją w fundusze o różnym poziomie ryzyka. Klient korzystający z tej oferty ma możliwość wyboru jednego lub kilku spośród sześciu subfunduszy wydzielonych w Noble Funds TFI S.A. Takie połączenie daje możliwość wypracowania zysków wyższych niż pozwalają na to standardowe depozyty.

„Fundusz z 6% lokatą” w BGŻOptima to połączenie wysokooprocentowanej trzymiesięcznej lokaty z atrakcyjną inwestycją w fundusze o różnym poziomie ryzyka. Klient korzystający z tej oferty ma możliwość wyboru jednego lub kilku spośród sześciu subfunduszy wydzielonych w Noble Funds TFI S.A. Takie połączenie daje możliwość wypracowania zysków wyższych niż pozwalają na to standardowe depozyty.

- Obowiązujące niskie stopy procentowe sprawiają, że oprocentowanie produktów depozytowych nie pozwala na osiągnięcie wysokich zysków – mówi Marta Domańska-Trzaskoma, ekspert BGŻOptima – Dlatego oferujemy klientom produkty, które mogą dać wyższy zysk niż tradycyjne depozyty, są to np. lokaty inwestycyjne z gwarancją kapitału czy też połączenie lokaty z inwestycją w jednostki funduszy - dodaje.

W ramach „Funduszu z 6% lokatą” klient może zainwestować, w sześć subfunduszy Noble Funds TFI o zróżnicowanym poziomie ryzyka: Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Global Return, Noble Fund Obligacji, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Mieszany. Zarówno nabycia jednostek wyżej wymienionych funduszy, jak i konwersje pomiędzy nimi są zwolnione z opłat.

Aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania na trzymiesięcznej lokacie wystarczy otworzyć depozyt na minimum 1 tys. złotych oraz w ciągu 5 dni roboczych złożyć i opłacić zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranych subfunduszy Noble Funds TFI za kwotę minimum 2 tys. złotych. Klient musi utrzymać jednostki uczestnictwa przez cały okres trwania depozytu, aby utrzymać na nim wysokie oprocentowanie. W przypadku odkupienia jednostek przed terminem zakończenia lokaty, jej oprocentowanie wyniesie 2 proc. w skali roku.

„Fundusz z 6% lokatą” jest dostępny dla wszystkich klientów posiadających Konto Indywidualne w BGŻOptima. Oferta obowiązuje do 31 stycznia 2016 r. 

Szczegółowe parametry oferty „Funduszu z 6% lokatą”

  • 0 zł za nabycie i zamianę jednostek uczestnictwa w subfunduszach;

  • 0 zł za odkupienie jednostek uczestnictwa;

  • Kwota minimalna lokaty – 1000 zł;

  • Kwota minimalna inwestycji w fundusze 2000 zł;

  • Promocyjne stałe oprocentowanie 6 proc. w skali roku na lokacie 3-miesięcznej;

  • Możliwość dowolnego skompletowania koszyka pośród sześciu subfunduszy wydzielonych w funduszu Noble Funds TFI o różnym profilu ryzyka;

  • Jeden klient może założyć tylko 1 lokatę.

Więcej informacji na http://www.bgzoptima.pl/

Źródło: BGŻOptima

Udostępnij artykuł: