Fundusze poręczeń kredytowych: Mnożnik kredytów made in Europe

NBS 2014/12

Mnożnik kredytów, czyli wskaźnik wartości aktywnych gwarancji do posiadanych kapitałów w funduszach poręczeniowych jest w Polsce bardzo niski, co powoduje, że zasadność istnienia systemu w obecnym kształcie stoi pod wielkim znakiem zapytania - wynika z raportu sporządzonego na zlecenie Związku Banków Polskich przez PAG Uniconsult.

Mnożnik kredytów w większości krajów europejskich jest wielokrotnie większy, a działalność funduszy poręczeń ma sens, gdy są one w stanie efektywnie podejmować relatywnie wysokie ryzyko i jednocześnie je zdywersyfikować, dzięki efektywnemu użyciu reporęczeń – wskazuje raport PAG Uniconsult. w opinii ekspertów rozdrobnienie na kilkadziesiąt funduszy regionalnych i lokalnych jest zbyt kosztowne i nieefektywne. Należy wyznaczyć jedną instytucję publiczną (w randze ministra) do pełnienia roli koordynatora. Obecnie w sposób fragmentaryczny zajmuje się systemem ponad 20 instytucji (3 resorty, 1 bank, 2 agencje, 16 zarządów województw). Funkcje krajowej agencji poręczeniowo-gwarancyjnej powinien pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego lub spółka celowa z udziałem BGK i samorządów wojewódzkich.

Jak to robią inni?

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: