Fundusze rynku kapitałowego: większe zainteresowanie tą formą długoterminowego oszczędzania

Z rynku

Fundusze rynku kapitałowego dedykowane szerokiemu gronu odbiorów systematycznie powiększają swoje aktywa. Jak pokazuje Raport kwartalny IZFiA ich wartość w 2019 r. wzrosła o 7,5 mld zł. Pod koniec ubiegłego roku ruszyły również wpłaty do PPK, co zasiliło rynek kapitałem o wartości ponad 60 mln zł.

Pieniądze i wykresy
Fot. stock.adobe.com/Funtap

Fundusze rynku kapitałowego dedykowane szerokiemu gronu odbiorów systematycznie powiększają swoje aktywa. Jak pokazuje Raport kwartalny IZFiA ich wartość w 2019 r. wzrosła o 7,5 mld zł. Pod koniec ubiegłego roku ruszyły również wpłaty do PPK, co zasiliło rynek kapitałem o wartości ponad 60 mln zł.

#Fundusze rynku kapitałowego dedykowane szerokiemu gronu odbiorów systematycznie powiększają swoje aktywa, ich wartość w 2019 r. wzrosła o 7,5 mld zł #IZFiA

Na przestrzeni 2019 roku wartość majątku zarządzanego przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwiększyła się  o 4,4 proc. (+11,2 mld) i wyniosła 268 mld PLN.  Wartość aktywów funduszy kapitałowych wzrosła o 4,5 proc. (+7,5 mld), a funduszy rynku niepublicznego o 4,1 proc. (+3,7 mld). Od kilku miesięcy trwa trend wzrostowy, co pozwala na optymizm w zakresie dalszego pozytywnego rozwoju rynku.

Czytaj także: Inwestorzy private equity w Europie Środkowej bardziej ostrożni. Zwiększyły się apetyty na sprzedaż >>>

Wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi

- Miniony rok pokazuje dostrzegalny wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi. Powoli zwiększają się ich aktywa, aczkolwiek nadal widać wśród inwestorów ostrożność wobec rozwiązań związanych z wyższym ryzykiem rynkowym. Największym powodzeniem cieszą się produkty oparte na obligacjach. Jestem jednak przekonana, że wpłaty do funduszy PPK spowodują wzrost sentymentu do tej formy oszczędzania i z czasem będziemy obserwowali coraz większy rozwój tego rynku.  Na razie skala nie jest wielka, jednak kolejna faza wdrożenia programu, wzmożone wysiłki komunikacyjne zarówno państwa, jak i firm zarządzających z czasem będą przynosiły kolejne, dobre efekty. W rezultacie cały rynek będzie beneficjentem tych przemian, które muszą nastąpić w świadomości ekonomicznej Polaków – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA. 

Przenoszenie przez inwestorów kapitału z funduszy inwestujących w akcje do funduszy papierów dłużnych

Ostatnie dwa lata to okres przenoszenia przez inwestorów kapitału z funduszy inwestujących w akcje do funduszy papierów dłużnych. O ile dwa lata temu aktywa funduszy zaangażowanych w akcje stanowiły blisko połowę rynku funduszy kapitałowych, to obecnie ich udział spadł do nieco ponad jednej trzeciej.

- Sytuacja na rynkach finansowych spowodowała zwrot klientów ku funduszom dłużnym, które zapewniały konkurencyjne stopy zwrotu. Aktywa tych funduszy zwiększają się systematycznie od dwóch lat. W kategorii funduszy akcyjnych rośnie jedynie nieduża pod względem aktywów grupa zarządzanych pasywnie funduszy indeksowych – dodaje Tomasz Jankowski, Doradca Zarządu ds. Raportowania i Analiz.

Udostępnij artykuł: