Fundusze Schroders do nabycia online w Biurze Maklerskim Alior Banku

Bankowość

Biuro Maklerskie Alior Banku, jako jedyny dystrybutor na polskim rynku, umożliwiło swoim klientom składanie zleceń pierwszego nabycia jednostek funduszy Schroders, bez konieczności wizyty w oddziale.

Biuro Maklerskie Alior Banku, jako jedyny dystrybutor na polskim rynku, umożliwiło swoim klientom składanie zleceń pierwszego nabycia jednostek funduszy Schroders, bez konieczności wizyty w oddziale.

Od połowy czerwca klienci Biura Maklerskiego Alior Banku mogą składać zlecenia pierwszego zakupu funduszy Schroders za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. Obsługa kolejnych zleceń możliwa jest tak jak dotychczas: w oddziale, przez telefon lub Internet.

Polscy inwestorzy coraz częściej poszukują atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych za granicą i z dużą uwagą przyglądają się zewnętrznym podmiotom zarządzającym aktywami - tłumaczy Marcin Mierzwa, z-ca dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku. Schroders to oferta kilkudziesięciu strategii inwestycyjnych w różnych walutach oraz nowe na polskim rynku fundusze dywidendowe. Regularnie wypłacana dywidenda w określonych przedziałach czasowych stanowi ciekawą alternatywę dla inwestorów poszukujących produktów finansowych dających stabilny dochód i niską zmienność - dodaje Marcin Mierzwa.

Schroders Investment Management Limited jest niezależnym, wyspecjalizowanym podmiotem zarządzającym aktywami. Mającą ponad 200-letnią historię, spółkę Schroders cechuje długoterminowe podejście do inwestowania i budowania relacji z klientami. Firma zarządza funduszami o wartości ponad 254,2 mld euro i dysponuje międzynarodową siecią przedstawicielstw w 27 krajach.

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł: