Fundusze Skarbiec – JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO w ofercie Deutsche Bank Polska

Bankowość

Deutsche Bank Polska wprowadził do oferty unikalne rozwiązanie inwestycyjne w postaci funduszu parasolowego Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO.

Deutsche Bank Polska wprowadził do oferty unikalne rozwiązanie inwestycyjne w postaci funduszu parasolowego Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO.

Klienci Deutsche Bank mają dostęp do globalnych inwestycji za pośrednictwem wydzielonych 4 subfunduszy wchodzących w skład funduszu parasolowego. To kolejny krok w kierunku poszerzania oferty Deutsche Bank o światowej klasy produkty inwestycyjne.

W ramach Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO wydzielone są cztery subfundusze, w tym dwa akcji oraz dwa dłużne. W rozwiązaniu została zastosowana konstrukcja master-feeder, dzięki której fundusz zarządzany przez Skarbiec TFI inwestuje środki bezpośrednio w strategie JP Morgan. Subfundusze tego typu pozwalają Klientom korzystać z doświadczenia zagranicznego asset managera na zasadach operacyjnych i  podatkowych obowiązujących w Polsce.

Subfundusze wchodzące w skład Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO w ofercie Deutsche Bank:

  1. JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska - to fundusz oparty na unikalnej strategii (STatistical Enhanced Equity Portfolio) opracowanej przez fundusz Highbridge. Celem funduszu jest inwestowanie w akcje zapewniające najwyższe, ponadprzeciętne wyniki, niezależnie od wagi tych akcji w poszczególnych indeksach. Fundusz dokonuje wyboru spośród 1300-1500 najbardziej płynnych papierów wartościowych rynku amerykańskiego stosując zróżnicowany proces inwestycyjny o względnie niskiej (z historycznego punktu widzenia) korelacji w stosunku do pozostałych funduszy akcyjnych.
  2. JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska - to agresywnie zarządzany portfel spółek rynków wschodzących, bazujący na globalnym doświadczeniu oraz rozległej wiedzy zarządzających dotyczącej lokalnych rynków. Fundusz posiada szeroką dywersyfikację geograficzną oraz sektorową. Jego celem jest pobicie benchmarku, jakim jest indeks MSCI Emerging Markets.
  3. JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska - to aktywnie zarządzany portfel najlepszych pomysłów inwestycyjnych z globalnego rynku obligacji. Portfel zróżnicowany, oparty na światowych obligacjach oraz rynkach walutowych. Dynamicznie zarządzany sektorowo, jego celem jest identyfikacja perspektyw inwestycyjnych.
  4. JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska - to fundusz inwestujący w obligacje przedsiębiorstw, które płacą wyższe oprocentowanie od obligacji skarbowych. Relatywnie wyższe ryzyko obligacji korporacyjnych w porównaniu do obligacji skarbowych powiązane jest z wyższą stopą zwrotu z tego typu instrumentów. Ze względu na wiarygodność kredytową, emitenci obligacji typu high-yield płacą inwestorom premię w postaci wysokiego oprocentowania. Portfel obligacji HY jest silnie zdywersyfikowany, a liczba poszczególnych emisji może sięgać nawet kilkuset.

- Wprowadzenie do oferty Deutsche Bank unikalnego rozwiązania inwestycyjnego, jakim jest fundusz parasolowy Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO, jest kolejnym krokiem w kierunku poszerzania oferty Deutsche Bank o światowej klasy produkty. Nasza oferta produktów inwestycyjnych, w tym funduszy, należy do najciekawszych na rynku, dzięki czemu każdy inwestor, może wybrać optymalną dla siebie strategię inwestycyjną - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank.

Nowo wprowadzone do oferty fundusze można nabyć zarówno w Oddziałach Deutsche Bank, jak i poprzez bankowość elektroniczną db easyNET. Minimalna kwota nabycia wynosi 1 tys. zł.

Deutsche Bank posiada jedną z najszerszych na rynku ofert produktów inwestycyjnych - obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock, Franklin Templeton Investments, a teraz również J.P. Morgan Asset Management.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: