Fundusze unijne: Czy warto brać unijny kredyt? Czyli wspólnotowe instrumenty zwrotne w ocenie polskich mikroprzedsiębiorców.

NBS 2017/02

Przez ostatnie kilkanaście lat w systemie unijnego wsparcia sektora agro w Polsce dominowały dotacje. Skorzystało z nich w sumie ponad 2,9 mln beneficjentów na łączną kwotę 92 mld zł. Zmiany polityczno-ekonomiczne w Europie powodują, że zmiana modelu wsparcia na system zwrotny staje się niemalże logiczną koniecznością.

Przez ostatnie kilkanaście lat w systemie unijnego wsparcia sektora agro w Polsce dominowały dotacje. Skorzystało z nich w sumie ponad 2,9 mln beneficjentów na łączną kwotę 92 mld zł. Zmiany polityczno-ekonomiczne w Europie powodują, że zmiana modelu wsparcia na system zwrotny staje się niemalże logiczną koniecznością.

Anna Wydrzyńska-Czosnyka

Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju dla gospodarek krajów Wspólnoty. W programach tych nie występują tzw. koperty narodowe określające gwarantowany poziom alokacji dla poszczególnych państw. Korzystać mogą z nich, na równych zasadach, głównie przedsiębiorcy ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i stowarzyszonych. Oznacza to, iż dostęp do środków uzależniony jest od jakości i konkurencyjności oferty, a sukces odnoszą jedynie najlepsze projekty. Łączna wartość wsparcia we wszystkich programach ramowych to ponad 100 mld euro.

W programach uwzględniono tzw. instrumenty finansowe – narzędzia pozwalające na udostępnienie odbiorcom finansowania zwrotnego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Wsparcie w ramach poszczególnych instrumentów finansowych oferowane jest w formie preferencyjnych kredytów, pożyczek, leasingu czy gwarancji i może zostać wykorzystane zarówno na finansowanie inwestycji, jak i bieżących potrzeb firmy. Preferencyjna paleta instrumentów zwrotnych oferowana jest przez tzw. narodowych pośredników finansowych (NPF), czyli krajowe instytucje finansowe, takie jak banki, w tym banki spółdzielcze czy firmy leasingowe, które uzyskały akceptację Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Autorka to bankowiec z 20-letnim doświadczeniem w sektorze detalicznymi i MŚP w największych polskich bankach. Obecnie w Związku Banków Polskich – koordynator ds. instrumentów finansowych polityki spójności i WPR oraz ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

Działanie instrumentu finansowego np. w formie gwarancji polega na tym, iż Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje Narodowemu Pośrednikowi Finansowemu gwarancję portfelową, pokrywające część ewentualnej straty z tytułu niespłacenia zobowiązania przez przedsiębiorcę. W zamian za uzyskaną gwarancję, która obejmować może nawet do 80% ryzyka, Narodowy Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do udostępnienia finansowania przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach, takich jak np. niższa marża, obniżone wymagania w zakresie zabezpieczeń i wkładu własnego, bądź też dla firm od niedawna funkcjonujących na rynku i przez to bardziej ryzykownych.

Ze wsparcia w ramach instrumentów finansowych programów UE korzystać mogą również mikroprzedsiębiorcy – największa grupa przedsiębiorstw w Polsce, generująca ok. 40% PKB. W części programów (np. CIP, COSME) najmniejsze firmy korzystają ze wsparcia unijnego na tych samych zasadach co firmy małe i średnie. Mikrofirmy mają również do dyspozycji instrumenty dedykowane specjalnie dla nich, oferowane w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: