Fundusze unijne: Kredyt czy dotacje unijne dla agro?

NBS 2016/12

Przez ostatnie kilkanaście lat w systemie unijnego wsparcia sektora agro w Polsce dominowały dotacje. Skorzystało z nich w sumie ponad 2,9 mln beneficjentów na łączną kwotę 92 mld zł. Zmiany polityczno-ekonomiczne w Europie powodują, że zmiana modelu wsparcia na system zwrotny staje się niemalże logiczną koniecznością.

Arkadiusz Lewicki

Finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w UE

Ponad 56% ludności państw członkowskich Unii Europejskiej mieszka na obszarach wiejskich, które stanowią 91% jej terytorium. Siłą rzeczy rozwój obszarów wiejskich jest bardzo ważną dziedziną polityki unijnej. Wspiera ona rozwój obszarów wiejskich w licznych wyzwaniach gospodarczych, środowiskowych i społecznych, jakie stawia przed nimi XXI wiek. Polityka rozwoju obszarów wiejskich, nazywana drugim filarem wspólnej polityki rolnej (WPR), jest uzupełnieniem systemu płatności bezpośrednich dla rolników i środków zarządzania rynkami rolnymi (czyli tzw. pierwszego filaru). Realizuje wiele celów, które są również celami innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich finansowana jest z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: