Fundusze unijne: Ruszyły nowe instrumenty finansowe UE dla małego biznesu

NBS 2016/07-08

Mowa o instrumentach finansowych z nowej perspektywy unijnej, w tym w ramach "Planu Inwestycyjnego dla Europy". Jednym z uczestników systemu jest bankowość spółdzielcza. SGB-Bank udzielił pierwszych 10 mln zł kredytów gwarantowanych przez BGK i EFI (UE).

0001

Mowa o instrumentach finansowych z nowej perspektywy unijnej, w tym w ramach "Planu Inwestycyjnego dla Europy". Jednym z uczestników systemu jest bankowość spółdzielcza. SGB-Bank udzielił pierwszych 10 mln zł kredytów gwarantowanych przez BGK i EFI (UE).

Arkadiusz Lewicki

Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE, członek m.in.: Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Spójności (KUP) przy Ministrze Rozwoju oraz Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Programy ramowe UE

Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek, o łącznej wartości ponad 100 mld euro. Korzystają z nich na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe – narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Preferencyjna oferta jest dystrybuowana przez narodowych pośredników finansowych (NPF) oraz sub-pośredników finansowych – tj. krajowe instytucje finansowe współpracujące w ramach programów ramowych bezpośrednio z EFI lub poprzez NPF. Warto podkreślić, że w programach UE nie występują tzw. koperty narodowe (tj. gwarancje alokacji dla poszczególnych krajów), w efekcie dostęp do środków zależy przede wszystkim od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów na pośredników, bez względu na ich pochodzenie. Wygrywają tylko najlepsze projekty.

Instrumenty finansowe programów UE są realizowane ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z trzech filarów „Planu Inwestycyjnego dla Europy” (tzw. planu Junckera).

– Rozwój instrumentów zwrotnych w polityce rozwoju kraju jest priorytetem w najbliższych latach. To pozwoli na budowanie potencjału kapitału rozwojowego instytucji finansowych w Polsce, co uwzględniono w rządowym „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Nowe instrumenty finansowe UE już aktywnie uzupełniają krajowe narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Ponad dwa miliardy preferencyjnego finansowania rozwojowego czeka na polskie firmy. Polski rząd uruchomił w tym celu także specjalny Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, który ma za zadanie wspierać polskich kandydatów w europejskich szrankach, a później przedsiębiorców w ułatwieniu dostępu do informacji. Wspólnie z grupą EBI i polskimi bankami, dzięki wykorzystaniu dodatkowych środków, modelu zwrotnego oraz tzw. dźwigni finansowej mamy szansę na efektywne pobudzenie inwestycji prywatnych. – powiedział dr Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020 (COSME)

Jednym z największych programów operujących instrumentami finansowymi jest COSME (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP). Jego zadaniem jest wspieranie przedsiębiorstw, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji.

Beneficjenci COSME mogą liczyć na preferencyjne finansowanie w postaci m.in. kredytów, pożyczek i leasingu. Oferta jest przeznaczona przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy napotykają ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: