Fundusze unijne: w 2018 r. firmy mogą starać się o pieniądze z UE w ponad 100 konkursach

Firma

Krajowe i regionalne instytucje zarządzające funduszami UE zapowiadają w 2018 r. prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie w ponad 100 konkursach dla firm. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone dla firm prowadzących lub planujących prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie ich wyników.

Fot. Pixabay.com

Krajowe i regionalne instytucje zarządzające funduszami UE zapowiadają w 2018 r. prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie w ponad 100 konkursach dla firm. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone dla firm prowadzących lub planujących prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie ich wyników.

Konfederacja #Lewiatan: najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone dla firm prowadzących lub planujących prace B+R i wdrażanie ich wyników #firmy #funduszeunijne

Sporo instytucji chce wspierać internacjonalizację działalności firm, w tym poprzez finansowanie udziału w targach i wystawach i zakup specjalistycznych usług doradczych.- Najbogatszą ofertę firmy znajdą w PO Inteligentny Rozwój, gdzie zaplanowano 26 konkursów skierowanych bezpośrednio do firm, na kwotę przekraczającą 7,5 mld zł. Łącznie w regionach i na poziomie krajowym firmy będą miały do dyspozycji ponad 11 mld zł – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan. 

Ponad 460 mln zł do rozdysponowania w 13 konkursach w województwie łódzkim

Spośród programów regionalnych na zdecydowanego lidera, jeśli chodzi i o zakres oferty i łączną wielkość budżetu wysunęło się województwo łódzkie, z ponad 460 mln zł do rozdysponowania w 13 konkursach. Z kolei na Dolnym Śląsku i na Pomorzu zaplanowano tylko po jednym konkursie z budżetem odpowiednio 20 mln zł i 63 mln zł.Ciekawe nabory dla firm w 2018 r. planuje województwo warmińsko-mazurskie. Przedsiębiorcy będą mogli dostać wsparcie m.in. na tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej „polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów)” czy wspólnie – wymagana jest współpraca co najmniej 2 MŚP - pakietować produkty i usług.

Konfederacja Lewiatan przeanalizowała 18 rocznych harmonogramów naborów w 16 RPO w PO Inteligentny Rozwój i w PO Polska Wschodnia. Na podstawie dostępnych informacji przygotowała zestawienie wszystkich naborów, w których bezpośrednimi wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy. Uwzględniono w nim także te konkursy:- w których, co prawda wnioskodawca nie był wskazany, ale przeznaczenie środków wynikało np. z nazwy działania lub opisu typów projektu,- w których instytucja zastrzegła, że ogłoszenie naboru zależy od różnych czynników zewnętrznych, np. dostępności środków czy renegocjacji programu,- które nie były ujęte w harmonogramie, ale w których nabory są prowadzone w 2018 r. (łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie).- W naszym zestawieniu przedstawiamy informację ujednoliconą (np. wszędzie wskazujemy kwoty w złotych, chociaż kilka regionów posługiwało się szacunkami w euro). Tam, gdzie to było możliwe, uzupełnialiśmy dane, których w harmonogramie zabrakło. np. opisywaliśmy typy projektów, jeśli harmonogram zawierał jedynie odesłanie w tym zakresie do szczegółowego opisu osi priorytetowych lub wskazywaliśmy wnioskodawcę, jeśli to dla kogo przeznaczone są środki wynikało z nazwy działania lub opisu kwalifikowalnych projektów. Przy czym w takiej sytuacji wpisywaliśmy dokładnie taką nazwę wnioskodawcy, jak była podana w opisach (najczęściej „MŚP”). W części konkursów informacja pozostała jednak niepełna – najczęściej brakuje szczegółowej informacji, o tym dla kogo dokładnie jest konkurs (np. dla dużych firm czy wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich firm) – dodaje Marzena Chmielewska.
Tabela: Konkursy dla firm w 2018 roku

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Źródło: Informacja prasowa Konfederacji Lewiatan

Udostępnij artykuł: