Funduszowy Pakiet Antywirusowy: nowe możliwości wykorzystania środków UE w czasie pandemii COVID-19

Firma / Gospodarka

euro, koronawirus
Fot. stock.adobe.com/bluedesign

Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości realizacji dotyczą kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć dofinansowanych przez UE.

#MałgorzataJarosińskaJedynak: Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach #TarczaAntykryzysowa #Koronawirus #FunduszeEuropejskie #SpecustawaFunduszowa @MFIPR_GOV_PL

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ułatwi ich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.

Większa elastyczność i walka z koronawirusem

Cele tej ustawy są dwa. Po pierwsze, większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych.

Po drugie, dostępne fundusze zostaną ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki. 

– Chcemy, aby nowa ustawa okazała się skuteczną szczepionką dla polskich firm, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni i innych podmiotów korzystających z funduszy, zwiększającą ich odporność na turbulencje wywołane przez pandemię – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Zdalna ocena projektów

Projekt ustawy wpisuje się w działania antykryzysowe rządu. Przewiduje między innymi możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Pozwala na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność. Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa. Uproszczona i priorytetowa procedura wniosków do ZUS

Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

– Ważne dla beneficjentów jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie dla realizacji umów

‒ Specustawa będzie miała zastosowanie przede wszystkim do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014 – 2020, czyli kilkudziesięciu tysięcy projektów, zwłaszcza tych, których wdrożenie jest zagrożone ze względu na COVID-19.

Dotychczas podpisanych zostało ponad 60 tys. umów. Ich łączna wartość wynosi 454 mld zł, w tym wkład unijny 276 mld zł. Zdecydowana większość z nich jest w realizacji, nikt, kto jej potrzebuje, nie zostanie bez pomocy – informuje szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Czytaj także: Koronawirus: jak banki wspierają klientów w związku z pandemią COVID-19?

Zgodnie z projektem, nowe przepisy będą mogły być stosowane również do środków podlegających ponownemu użyciu z programów perspektywy 2007–2013.

– W instrumentach zwrotnych mamy ponad 3 mld zł, w dużej części w dyspozycji regionów. Włączamy te pieniądze w pakiet rozwiązań antykryzysowych i tworzymy warunki umożliwiające zarządom województw uruchamianie wsparcia dla firm z ich udziałem – dodaje minister.

Ponadto przepisy specustawy funduszowej stosowane będą do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

350 mln zł kredytu technologicznego

Specustawa funduszowa pozwoli wzmocnić działania na rzecz zwalczania koronawirusa i przeciwdziałania jego gospodarczym skutkom. Chodzi głównie o wsparcie biznesu i ochrony zdrowia, ale nie tylko.

– Już teraz, w ramach tarczy antykryzysowej, uruchamiamy specjalne działania dofinansowane z funduszy UE, m.in. 1,5 mld zł na dopłaty do pensji pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne, 350 mln zł w ramach tzw. kredytu technologicznego – to pieniądze które ułatwią wielu przedsiębiorstwom podejmować decyzje inwestycyjne, utrzymać produkcję i miejsca pracy, wreszcie 180 mln zł przeznaczamy na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla szkół – zaznacza minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm. Jaką pomoc dla przedsiębiorców przewiduje?

Po wejściu w życie nowych przepisów możliwych będzie więcej tego typu działań, zarówno na poziomie krajowym, jak i w regionach. W niektórych województwach marszałkowie już przesunęli w swoich programach pieniądze na ochronę zdrowia, innym takie decyzje ułatwią przepisy specustawy. 

Projekt został przesłany do prac w parlamencie. Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku. Jej przepisy będą stosowane do 31 grudnia 2020 roku.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >>>

Ustawa będzie kompatybilna i uzupełniająca z rozwiązaniami, które przygotowuje w tym zakresie Unia Europejska, zarówno pod względem treści rozwiązań, jak i daty, od której mają być one stosowane.

Udostępnij artykuł: