Furmański Marcin

F

Marcin Furmański - członek zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego PA-CO-BANK w Pabianicach, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, członek Grupy ds. Bezpieczeństwa Informacji przy ZBP.

Marcin Furmański - członek zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego PA-CO-BANK w Pabianicach, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP, członek Grupy ds. Bezpieczeństwa Informacji przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: