„Znacząco” większy udział Skarbu Państwa w PKN Orlen po fuzji z Lotosem?

Gospodarka

Ministerstwo Aktywów Państwowych zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos warunkuje od spełnienia trzech elementów: efektów rozmów o wykonaniu warunków zaradczych, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenia udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie połączonego podmiotu.

PKN Orlen - Logo
PKN Orlen - Logo (źródło: PKN Orlen)

Ministerstwo Aktywów Państwowych zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos warunkuje od spełnienia trzech elementów: efektów rozmów o wykonaniu warunków zaradczych, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenia udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie połączonego podmiotu.

Jeden z warunków określony przez @MAPGOVPL zakłada wzmocnienie pozycji kapitałowej Skarbu Państwa w @PKN_ORLEN z obecnych 27 proc. udziałów w akcjonariacie @GrupaLOTOS #PKNOrlen #Lotos

"Jesteśmy na etapie rozmów z podmiotami, które umożliwiłyby realizację środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską. Dopiero jak będziemy znali szczegółowe warunki, będziemy mogli w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, czy planowana transakcja jest korzystna z punktu widzenia Skarbu Państwa i łączących się podmiotów" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas podczas piątkowego posiedzenia komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Wskazał, że druga istotna dla MAP kwestia to bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"Gdyby pojawiły się jakiekolwiek zagrożenia w tym zakresie, to transakcji nie będzie" - zapewnił Gryglas.

Wzmocnienie pozycji kapitałowej Skarbu Państwa w PKN Orlen

Trzeci warunek określony przez MAP zakłada wzmocnienie pozycji kapitałowej Skarbu Państwa w PKN Orlen z obecnych 27 proc. udziałów w akcjonariacie.

"W wyniku tej transakcji będziemy chcieli doprowadzić do znacznego zwiększenia udziału kapitałowego Skarbu Państwa w połączonej grupie" - powiedział wiceminister aktywów państwowych.

Czytaj także: III Forum Wizja Rozwoju: „fuzja Orlenu z Lotosem to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego” >>>

Zbigniew Gryglas odniósł się także do zarzutów, że spełnienie warunków zaradczych określonych przez Komisję Europejską oznaczałoby sprzedaż na rzecz zewnętrznych podmiotów części aktywów Grupy Lotos.

"Nie ma mowy o żadnej ukrytej czy niekontrolowanej prywatyzacji, to będzie co najwyżej zamiana aktywów, a nie sprzedaż. Dzisiaj rynki europejskie są zabetonowane, trudno jest tam wejść Orlenowi. Dzięki wymianie aktywów może uzyskać istotną pozycję na jednym czy kilku rynkach europejskich i w ten sposób wzmocnić naszą grupę kapitałową i jej perspektywy rozwojowe" - powiedział.

Uzgodnione z Komisją Europejską warunki zaradcze

W sierpniu w wywiadzie dla PAP Biznes prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oceniał, że uzgodnione z Komisją Europejską warunki zaradcze przy przejęciu Lotosu są optymalne i ich spełnienie nie pozbawia korzyści płynących z fuzji. Orlen skupia się obecnie na poszukiwaniu partnerów, a zdecydowanym priorytetem jest wymiana części aktywów Lotosu na aktywa z innych europejskich rynków.

14 lipca PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen.

Czytaj także: PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. kupna akcji Lotosu >>>

Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

Przewidują m.in. sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30 proc. udziałów w rafinerii. Ma również udostępnić nowemu właścicielowi prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie głównych produktów tj. diesla, benzyny, paliwa lotniczego oraz LHO. Orlen zachowa prawo do podejmowania wszelkich strategicznych decyzji w odniesieniu do rafinerii w Gdańsku oraz będzie jej operatorem.

Warunki zaradcze obejmują też sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80 proc. sieci stacji Lotosu (389 istniejących stacji paliw i 14 umów dzierżawy nowych stacji).

MAP wyklucza sprzedaż aktywów Grupy Lotos podmiotom rosyjskim

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zgodzi się na sprzedaż aktywów Grupy Lotos podmiotom rosyjskim - poinformował wiceminister Zbigniew Gryglas.

Wiceminister Gryglas, podczas piątkowego posiedzenia sejmowej komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych na pytanie, czy MAP zgodzi się na sprzedaż infrastruktury czy udziałów w rafinerii w Gdańsku jednej ze spółek rosyjskich, odpowiedział: "Nie będzie zgody na taką transakcję, w której nabywającym byłby podmiot, który budzi jakiekolwiek wątpliwości, którego działanie nie opiera się na rynkowych zasadach i który mógłby zagrażać interesom naszego państwa".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: