Fuzji jednak nie będzie: Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Aliorem

Z rynku

Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Alior Bankiem - podało Pekao w komunikacie.

Fot. Bank Pekao

Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Alior Bankiem - podało Pekao w komunikacie.

Fuzji jednak nie będzie? @BankPekaoSA odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z @AliorBankSA

Zarządy Alior Banku oraz Banku Pekao zdecydowały o zakończeniu analiz i negocjacji dotyczących ich ewentualnego połączenia. Uznano, że biorąc pod uwagę obecną wycenę obu spółek, analizę opłacalności i wykonalności, korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie ich oddzielna działalność i współpraca w ramach Grupy Kapitałowej PZU, czytamy z kolei w komunikacie Alior Banku. "W trakcie negocjacji Bank Pekao nie doszedł do porozumienia z Alior co do warunków połączenia obu banków. Bank Pekao wziął pod uwagę przede wszystkim warunki finansowe transakcji, jak również – w tym kontekście – obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększoną zmienność rynków finansowych oraz model biznesowy Alior. Dlatego, w dniu 7 sierpnia 2018 r., Zarząd Banku odstąpił od dalszych negocjacji z Alior" - wyjaśnia swoją decyzję Bank Pekao. Podano również, że wcześniej Bank Pekao "przeprowadził proces bardzo szczegółowych analiz wykonalności oraz oceny potencjalnych form współpracy", w wyniku których za najkorzystniejszą opcję współpracy uznano połączenie, z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku Pekao skierowanej do akcjonariuszy Alior. "Zarząd Banku Pekao uznał takie rozwiązanie za dające szansę na wygenerowanie możliwie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku Pekao" - napisano w komunikacie.Bank podał także, iż nadal pozostaje otwarty na "opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej Strategii, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy".

Był już list intencyjny

W październiku 2017 r. Bank Pekao i Alior Bank zawarły list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów.Pod koniec lutego br. prezes Banku Pekao Michał Krupiński informował, że oczekuje, iż w II kwartale br. będą gotowe analizy dotyczące ewentualnego połączenia z Alior Bankiem. Wskazał wówczas, że bank w dalszym ciągu dostrzega wiele potencjalnych obszarów współpracy, ale na tym etapie nie rozstrzyga co do formy tej współpracy. W czerwcu Krupiński poinformował, że wyników analiz spodziewa się w III kwartale. Oba banki są kontrolowane przez państwo.

Banki będą kontynuować realizację dotychczasowych strategii

"Bank Pekao pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej strategii, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy" - podkreślono.Bank przypomniał, że w ramach realizacji strategii "Siła Polskiego Żubra" do 2020 r. kontynuuje wdrażanie działań ukierunkowanych na modernizację technologiczną i podnoszenie efektywności operacyjnej."Bank Pekao wprowadził szereg inicjatyw biznesowych, w tym również w zakresie innowacyjności, mających na celu dalszy rozwój oferty oraz poprawę jakości usług i produktów. W ramach rozwoju biznesu, Bank Pekao kontynuuje i umacnia współpracę z podmiotami z Grupy PZU"- czytamy dalej."Dzięki wdrożeniu strategii „Cyfrowego buntownika” Alior Bank jest dobrze przygotowany do dalszego, samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU" – podkreśliła z kolei Katarzyna Sułkowska, prezes zarządu Alior Banku. – Na rynku jesteśmy obecni od 10 lat i konsekwentnie realizujemy koncepcję zgodną z hasłem „Wyższa kultura. Bank nowości”. Nadal będziemy uniwersalni i innowacyjni – to jest w naszym DNA.Strategia „Cyfrowego buntownika” – ogłoszona w marcu ub.r. – zakłada konsekwentny rozwój działalności w obszarach klienta indywidualnego oraz MŚP dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sferze bankowości.Czytaj także: Fuzji nie będzie, problem pozostał

Cele strategiczne Alior Banku również pozostają niezmienione. Zakładają osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika ROE na poziomie przynajmniej 14%, marży odsetkowej netto na poziomie co najmniej 4,5%, wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie 39% i rocznego wzrostu wolumenu kredytów brutto w przedziale 5-6 mld zł, przy utrzymaniu kosztów ryzyka na poziomie nieprzekraczającym 1,7%. Bank nie wyklucza realizacji niektórych z tych celów jeszcze przed rokiem 2020 oraz możliwości osiągnięcia poziomów lepszych od zakładanych w strategii.Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: Bank Pekao/Alior Bank

Udostępnij artykuł: