Gabinet Cieni BCC ostrzega: rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

Gospodarka

Rząd powinien dążyć do tego, by nie wzrastał udział wydatków sztywnych w budżecie, szczególnie w sytuacji, gdy gospodarka wkracza na ścieżkę stopniowego spadku tempa wzrostu, wynika z uchwały podjętej przez Gospodarczy Gabinet Cieni BCC na posiedzeniu, które odbyło się w środę w Warszawie.

Pieniądze
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Rząd powinien dążyć do tego, by nie wzrastał udział wydatków sztywnych w budżecie, szczególnie w sytuacji, gdy gospodarka wkracza na ścieżkę stopniowego spadku tempa wzrostu, wynika z uchwały podjętej przez Gospodarczy Gabinet Cieni BCC na posiedzeniu, które odbyło się w środę w Warszawie.

.@BCCorg: rząd powinien dążyć do tego, by nie wzrastał udział wydatków sztywnych w budżecie, szczególnie w sytuacji, gdy gospodarka wkracza na ścieżkę stopniowego spadku tempa wzrostu #BCC

BCC rekomenduje rządowi działania skierowane na zwiększenia efektywności wydatków budżetowych, wzrost aktywności zawodowej oraz usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, a także podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Uszczuplenie polskiego rynku pracy

"Polski rynek pracy został bardzo uszczuplony z pracowników. Obniżenie ustawowego wieku emerytalnego oraz program 500+ zachęciły ich część do opuszczenia rynku pracy. Braki kompensują pracownicy spoza UE, jednak utrzymanie stałego napływu pracowników z zagranicy będzie trudne z wielu powodów, m.in. niedrożnej procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców od 2020 r. Konieczne są konkretne działania usprawniające te procedury (25 propozycji BCC) oraz zachęcające do aktywności zawodowej, m.in. poprzez łatwo dostępną opiekę nad dziećmi. Proponujemy również podwyższanie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę do 65 lat dla kobiet i mężczyzn" - czytamy w raporcie Gabinetu Cieni BCC.

Upraszczanie przepisów oraz poprawa jakości regulacji

Gabinet Cieni BCC rekomenduje upraszczanie przepisów oraz poprawę jakości regulacji, w szczególności zwiększenie roli konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym.Czytaj także: Minister finansów: deficyt budżetowy w tym roku wyniesie ok. 28 mld zł >>>

Niezbędne jest stabilne otoczenie prawne oraz zachęty dla firm

"Niezbędne jest stabilne otoczenie prawne oraz zachęty dla firm do podejmowania inwestycji wspierających innowacje, infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza czystą energię, opiekę zdrowotną i transport. Ministrowie gabinetu cieni poparli w tym względzie zalecenia Komisji Europejskiej, opublikowane na początku czerwca w ramach 'European Semester 2019: Country Report - Poland'" - kompleksowej ocenie gospodarki 28 państw Unii Europejskiej" - czytamy w materiale.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: