Gala rankingu miesięcznika NBS: Liderzy sektora banków spółdzielczych … gdzie polski kapitał spotyka talent, wiedzę i wartości

NBS 2015/06

To był niezapomniany wieczór, zabrzmiała muzyka, były owacje oraz wzruszenia. Podczas gali w warszawskim Hotelu "Gromada" prestiżowe statuetki i certyfikaty rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" odebrali przedstawiciele 18 najlepszych banków działających wyłącznie w oparciu o rodzimy kapitał.

To był niezapomniany wieczór, zabrzmiała muzyka, były owacje oraz wzruszenia. Podczas gali w warszawskim Hotelu "Gromada" prestiżowe statuetki i certyfikaty rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" odebrali przedstawiciele 18 najlepszych banków działających wyłącznie w oparciu o rodzimy kapitał.

nbs.2015.06.foto.002.b.267xPrzypomnijmy: laureatami głównymi Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" zostali Krakowski Bank Spółdzielczy w kategorii "Największe banki" oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Bank Spółdzielczy w Warce i Bank Spółdzielczy w Chynowie w kategorii "Najefektywniejsze banki". Ceremoniał wręczenia nagród prowadził Grzegorz Krekora, redaktor naczelny "NBS", w uroczystości wzięło udział około 250 bankowców spółdzielców, przedstawiciele banków zrzeszających, ZBP, KZBS, a także największych instytucji i firm współpracujących z sektorem. Nagrody wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz przedstawiciele zrzeszeń - Dariusz Olkiewicz, wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Paweł Masadyński, wiceprezes SGB-Banku S.A.

nbs.2015.06.foto.003.c.267xW corocznym rankingu redakcja miesięcznika "NBS" wyłania grupę 100 najlepszych polskich banków spółdzielczych, aby uhonorować ich osiągnięcia w obsłudze finansowej środowisk lokalnych. W formule spółdzielni, którą jest korporacja osób, a nie kapitałów, istnieją ich szczególne relacje z bankami oparte na wzajemnej pomocy i długoterminowym zaufaniu. Warto pamiętać, z jakiego pułapu bankowość spółdzielcza rozpoczynała swoją transformację. W 1993 r. kapitały wszystkich banków w Polsce wynosiły 3,39 mld zł, natomiast w 2014 r. tylko same 564 banki spółdzielcze posiadały fundusze własne na poziomie 10,3 mld zł! Od 2004 r. aktywa sektora wzrastają dwukrotnie szybciej niż w całym systemie. Trzeba też jednak pamiętać, że ten wzrost pozwolił spółdzielcom osiągnąć jedynie udziały rynkowe, jakie ich banki posiadały w latach 90. Mamy więc do czynienia - przynajmniej na razie - z odbudową tego, co zostało utracone. Otwiera się jednak perspektywa odbudowania rynku, który powinien być proporcjonalny do potencjału, jaki bankowość spółdzielcza zajmuje w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej

Czy polskie banki spółdzielcze sprostają wyzwaniom rynku, na który niemal codziennie wchodzą nowi silni gracze? Wydaje się, że pojawiająca się na horyzoncie integracja zrzeszeń może być wielką szansą, a odnotowane w 2014 r. osiągnięcia i wskaźniki efektywności liderów naszego rankingu dobrym drogowskazem w strategii rozwoju całego sektora.

nbs.2015.06.foto.005.d.400xUroczystość odbyła się podczas dwudniowego VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy zrzeszeń SGB- Banku i Grupy BPS. Nagrody laureatom konkursu miesięcznika NBS przekazali również reprezentanci firm - partnerów wieczoru: Anna Żelazna, dyrektor w Union Investment TFI S.A. oraz Andrzej Popielski - wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa do poddania swoich banków ocenie w 2016 r. życząc zarazem satysfakcji podczas kolejnej 14. edycji konkursu.

nbs.2015.06.foto.004.a.400xnbs.2015.06.foto.005.a.400x

 

Udostpnij artyku: