Gala rankingu miesięcznika „NBS”: Talentów ci u nas dostatek

NBS 2016/06

To był szczególny wieczór, pełen wzruszeń, muzyki, gry świateł i owacji. A wszystko to dla jego bohaterów, którymi byli - nie po raz pierwszy zresztą - polscy bankowcy spółdzielcy. Podczas gali w warszawskim Hotelu "Gromada" prestiżowe statuetki i certyfikaty rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" odebrali przedstawiciele najlepszych banków działających wyłącznie dzięki rodzimemu kapitałowi.

To był szczególny wieczór, pełen wzruszeń, muzyki, gry świateł i owacji. A wszystko to dla jego bohaterów, którymi byli - nie po raz pierwszy zresztą - polscy bankowcy spółdzielcy. Podczas gali w warszawskim Hotelu "Gromada" prestiżowe statuetki i certyfikaty rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" odebrali przedstawiciele najlepszych banków działających wyłącznie dzięki rodzimemu kapitałowi.

Przypomnijmy raz jeszcze, bo warto: laureatami głównymi Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" zostali Krakowski Bank Spółdzielczy w kategorii "Największe banki" oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie i Bank Spółdzielczy w Grębowie w kategorii "Najefektywniejsze banki".

W corocznym rankingu redakcja miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" wyłania grupę 100 najlepszych polskich banków spółdzielczych i nagradza te najbardziej zaangażowane w obsługę finansową środowisk lokalnych.

Tegoroczny ceremoniał wręczenia nagród prowadził Maciej Małek, redaktor naczelny miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", a w uroczystości wzięło udział ponad 250 bankowców spółdzielców, przedstawiciele banków zrzeszających, ZBP, KZBS, a także największych instytucji i firm współpracujących z sektorem. Nagrody wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz przedstawiciele zrzeszeń - Ryszard Lorek, prezes zarządu SGB- -Banku S.A. i Dariusz Olkiewicz, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

nbs.2016.06.foto.019.a.400xPowitania i przemówienia

Przybyłych na uroczystość gości powitał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawcy "NBS", a więc głównego organizatora VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016, w ramach którego odbyła się uroczysta gala nagradzania laureatów rankingu. - Jest mi niezmiernie miło, że mogę dokonać symbolicznego otwarcia ostatniego, ale za to jednego z najważniejszych punktów pierwszego dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Z tego miejsca pragnę serdecznie powitać zgromadzonych gości: zastępcę przewodniczącego KNF Wojciecha Kwaśniaka, prezesa zarządu BFG Dariusza Sokala, prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesów zarządów banków zrzeszających oraz wszystkich zgromadzonych - powiedział. - Nie przesadzę chyba zbytnio, jeśli stwierdzę, że większość z tu obecnych czekała na ten moment z nadziejami, ale i lekką niepewnością. Oto bowiem w czasie uroczystej gali ujawnimy zwycięzców Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" - edycji 2016 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". I to zarówno w kategoriach największe, jak i najefektywniejsze banki - dodał. I poprosił o zabranie głosu Krzysztofa Pietraszkiewicza.

nbs.2016.06.foto.019.b.400xPrezes Związku Banków Polskich przypomniał, że Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej - podobnie zresztą, jak i wrześniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych - mają w zamyśle organizatorów niezwykle doniosły cel. - Te dwa wiodące wydarzenia mają przede wszystkim niwelować dystans, ale również dawać możliwości bezpośredniego dialogu liderom polskich banków z przedstawicielami świata polityki i regulatorami - podkreślił. Następnie, nawiązując do toczących się prac nad nowym modelem polskiej bankowości spółdzielczej, zaapelował do zgromadzonych na sali bankowców i przedstawicieli firm technologicznych, aby w swych działaniach zawsze i przede wszystkim uwzględniali satysfakcję klienta - czy to indywidualnego, rolnika, czy też przedsiębiorcy z sektora MŚP - to bowiem powinno być dla nich dobrem nadrzędnym.

nbs.2016.06.foto.020.a.400xPrezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zdzisław Sokal, na VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016 wystąpił po raz pierwszy w nowej roli. Nawiązał do toczących się prac nad nową ustawą o BFG i transformacji dokonującej się w sektorze banków spółdzielczych. - Liczę, że banki spółdzielcze będą umiały sprostać oczekiwaniom - podkreślił. I życzył przedstawicielom sektora przekroczenia dziesięcioprocentowego udziału w polskim rynku finansowym.

nbs.2016.06.foto.020.b.400xWiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kwaśniak wyraził zadowolenie z faktu, iż ponad 80% banków spółdzielczych uczestniczy w budowie systemu IPS. - Spółdzielczość finansowa oparta jest na wspólnym działaniu. Wspólne działanie oparte jest na wzajemności uczestników, zrzeszeń i na samopomocy spółdzielczej. Z tym wiąże się kwestia bezpieczeństwa i stabilności banków, ale również konkurencyjność czy zaufanie - podkreślił. Wojciech Kwaśniak. Przyłączył się do życzeń prezesa BFG i wyraził nadzieję, iż sektor spółdzielczy podwoi swój udział w rynku.

nbs.2016.06.foto.021.d.400xnbs.2016.06.foto.021.a.400xnbs.2016.06.foto.021.b.400xnbs.2016.06.foto.021.c.400xZwycięzcy odebrali wyróżnienia

 • W kategorii "Największe banki" zwyciężył Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie. Statuetkę z rąk Krzysztofa Pietraszkiewicza, Ryszarda Lorka i Dariusza Olkiewicza odebrali: Jan Czesak, przewodniczący Rady Nadzorczej i Zbigniew Bodzioch, prezes zarządu.
 • Drugie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Brodnicy, nagrodę wręczono Aleksandrowi Mikołajczakowi, wiceprezesowi zarządu. Trzecie przypadło Bankowi Spółdzielczemu w Białej Rawskiej - statuetkę otrzymał Witold Morawski, prezes zarządu. Tuż za podium znalazł się Bank Spółdzielczy we Wschowie - nagrodę odebrała Elżbieta Olszewska, wiceprezes zarządu. Piąte miejsce zdobył Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej - statuetkę wręczono Dariuszowi Kołodziejskiemu, wiceprezesowi zarządu. Szóste miejsce wywalczył Warszawski Bank Spółdzielczy - należną mu nagrodę odebrał Czesław Swacha, prezes zarządu
 • W kategorii "Najefektywniejsze banki" w grupie I (powyżej 500 mln zł sumy bilansowej) wygrał Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Miejsce drugie przypadło Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu, zaś trzecie Bankowi Spółdzielczemu w Płońsku - nagrodę wręczono Teresie Kudlickiej, prezes zarządu.
 • Triumfatorem grupy II (od 200 do 500 mln zł) został Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu - statuetkę odebrała Helena Kłosowska, prezes zarządu. Miejsce drugie zajął Bank Spółdzielczy w Warce, trzecie zaś Bank Spółdzielczy w Dobrzycy.
 • Zwycięstwo w grupie III (od 100 do poniżej 200 mln zł) wywalczył Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - statuetkę wręczono Janowi Tygielskiemu, prezesowi zarządu. Drugie miejsce przypadło Bankowi Spółdzielczemu w Krzywdzie - nagrodę odebrał Jan Sprycha, prezes zarządu. Trzecie zajął Bank Spółdzielczy w Poniatowej - nagrodę otrzymała Maryla Kania, prezes zarządu.
 • W grupie IV (poniżej 100 mln zł) zwyciężył Bank Spółdzielczy w Grębowie. Bank Spółdzielczy w Wąsewie zajął miejsce drugie - statuetkę odebrała Maria Mścichowska, prezes zarządu, a trzecie Bank Spółdzielczy w Chynowie - nagrodzono Danutę Ambroziak, prezes zarządu.

nbs.2016.06.foto.022.a.400xMedal Mikołaja Kopernika

Podczas wieczornej gali pamiątkowym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich uhonorowano przedstawicieli środowiska bankowości spółdzielczej. Otrzymali je:

 • Marcin Albinowski - wiceprezes zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, członek Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy Związku Banków Polskich, wieloletni uczestnik Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
 • Sławomir Flissikowski - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu, wieloletni uczestnik Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
 • Kazimierz Grabczuk - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Piasecznie, z którym związany jest od 1983 r., w latach 1996-2009 członek Rady Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie, aktywny uczestnik prac Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy Związku Banków Polskich.
 • Alicja Huczyńska - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej firmy Concordia Ubezpieczenia, w latach 1996- 2000 główna księgowa w II Oddziale Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w Bydgoszczy, w latach 2014-2015 członek Zespołu ds. IPS, którego działalność zaowocowała utworzeniem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
 • Krzysztof Jajuga - prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, członek Rady Naukowej przy Narodowym Banku Polskim, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
 • Krzysztof Karwowski - wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, wieloletni członek Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
 • Stanisław Kłapeć - prezes zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, członek Rady Zrzeszenia BPS S.A. oraz uczestnik prac Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy ZBP.
 • Dariusz Kołodziejski - wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, uczestnik Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
 • Dominik Konieczny - naczelnik w Biurze Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym, członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Ryszard Mroziński - prezes zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, w latach 1983-1990 przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy Darłowo, zaś w latach 1990-2004 przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej oraz członek Prezydium Krajowej Rady Spółdzielczej.
 • Dariusz Olkiewicz - wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, w przeszłości także m.in. dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu oraz menedżer w Pionie Banków Komercyjnych w firmie Asseco Poland.
 • Grzegorz Poniatowski - prezes zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Koźminku, uczestnik prac w Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy Związku Banków Polskich.
 • Grażyna Skrzynecka - ekspert w Banku Polskiej Spółdzielczości, w przeszłości związana z m.in. Bankiem Gospodarki Żywnościowej, wieloletni uczestnik prac zespołu powołanego przy Związku Banków Polskich do tworzenia programów pomocy dla rolnictwa.
 • Ziemowit Stempin - wiceprezes zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A., w przeszłości związany m.in. z Bankiem Zachodnim WBK, od lat uczestnik Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej oraz Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.
 • Zbigniew Wielgosz - od 1993 r. prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, uczestnik prac w Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających przy ZBP na rzecz m.in. skutecznego pozyskiwania środków unijnych.
 • Waldemar Zieliński - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu, z którym związał się w 2003 r., obejmując stanowisko wiceprezesa zarządu, w przeszłości pracował także m.in. w Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A., członek Rady Nadzorczej Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A.

nbs.2016.06.foto.023.a.400xNowoczesne Zarządzanie Biznesem

W dalszej części wieczoru wyróżniono pracowników bankowości spółdzielczej najbardziej zaangażowanych w program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Dyplomy z rąk Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa ZBP i Waldemara Zbytka, wiceprezesa zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości otrzymali -Anna Kaczmarek, prezes zarządu Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie oraz Ryszard Lorek, prezesa zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej,

nbs.2016.06.foto.023.b.400xWolontariusze BAKCYLA

Warszawski Instytut Bankowości nagrodził bankowców zaangażowanych w prowadzony od 2013 r. projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. W jego ramach ponad 200 pracowników banków prowadzi lekcje w szkołach, realizując zasadniczy cel projektu, czyli edukację młodzieży z zakresu zarządzania własnymi finansami. To zaangażowanie banków w edukację finansową to pozytywny przykład tego, jak można dobrze łączyć interes biznesowy postrzegany długoterminowo z odpowiedzialnością społeczną instytucji finansowych. Obecnie w projekcie uczestniczy 20 banków: Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Fundacją BGK, Bank BGŻ BNP Paribas wraz z Fundacją BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Deutsche Bank Polska, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank, Societe Generale, FM Bank PBP, Toyota Bank, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Warszawski Bank Spółdzielczy, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, ESBANK Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Sztumie, Poznański Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie. Strategicznym partnerem projektu jest Związek Banków Polskich

Dominik Skórski oraz Krzysztof Gawecki z Société Générale de Surveillance przekazali przedstawicielom Krakowskiego Banku Spółdzielczego certyfikat zgodności z normą ISO 22301 (Bezpieczeństwo powszechne - Systemy zarządzania ciągłością działania - Wymagania).

Swoje wyróżnienia wręczyli również partnerzy wieczoru. W imieniu Union Investment uczyniła to Anna Żelazna, dyrektor ds. bankowości spółdzielczej w Union Investment, zaś w imieniu Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeniowego Piotr Narloch, prezes zarządu.

(oprac. Ila, kmor)

 

Udostępnij artykuł: