Gartner: Aspekt finansowy przejścia na rozwiązania w chmurze

Tylko u nas

Wiele organizacji odracza decyzję zastosowania rozwiązań w chmurze z uwagi na wątpliwości, jaki taka decyzja będzie miała wpływ na budżet. Problem ten dotyczy m.in. sektora finansowego, który coraz chętniej wdraża tego typu rozwiązania. Mimo, że korzystanie z chmury może zwiększyć koszty operacyjne, to zanim CIO podejmą decyzję, czy zaimplementować rozwiązania w chmurze, powinni wziąć również pod uwagę inne czynniki finansowe.

Pomimo szumu wokół chmury (patrz Rys.1), absorpcja rozwiązań tego typu nie nastąpiła tak szybko jak pierwotnie przewidywano. Jedną z przyczyn są niejasności dotyczące przewidywanych korzyści finansowych. Choć przyjmuje się, że rozwiązania w chmurze są tańsze niż on-premises, to jednak ich implementacja jest hamowana przez działy finansowe. Czynnikiem wstrzymującym jest przyczynianie się do wzrostu kosztów operacyjnych (OPEX) w przedsiębiorstwie. Departamenty IT pozostawiają decyzję w tym zakresie Finansom i w konsekwencji ten impas rzadko zostaje przełamany.

Rys.1. Gartner: Definicja Chmury Obliczeniowej

Faktem jest, że CIO mający szersze spojrzenie na skutki finansowe implementacji rozwiązań w chmurze, są bardziej skłonni do rozmowy z partnerami biznesowymi o tym kiedy i jak wdrożyć tego typu usługi. A rozwiązania w chmurze mogą w istocie zaoszczędzić znaczne kwoty pieniężne, które ostatecznie są siłą napędową każdej firmy.

Mając to na uwadze, Gartner przedstawia pozytywne i negatywne aspekty finansowe do rozważenia przy implementacji rozwiązań w chmurze:

Pozytywne aspekty finansowe zastosowania rozwiązań w chmurze:

  • Większa elastyczność kosztowa przy infrastrukturze jako usłudze (IaaS) – Usługi w chmurze mają wysoki stopień zmienności kosztów, więc jeśli obniży się popyt na usługi, koszty mogą szybko zmaleć.

  • Więcej zatrzymanych środków pieniężnych – Korzystając z usług w chmurze lub na żądanie, CIO nie muszą inwestować z wyprzedzeniem w kupno infrastruktury IT w ramach regularnych cykli odtworzenia zasobów.

  • Niższy koszt alternatywny – Koszt alternatywny definiuje się jako wartość korzyści utraconej w wyniku wyboru określonego kierunku działania. Wybierając korzystanie z rozwiązań w chmurze lub na żądanie, organizacja może zwolnić gotówkę na inwestycje w innych częściach biznesu.

  • Niższe koszty wdrożenia / wycofania się – Implementacja czy rezygnacja z usług w chmurze lub na żądanie wymaga niewielkich inwestycji. CIO mogą wykorzystać powstałe z tego tytułu oszczędności, aby szybko reagować na zmiany biznesowe nowymi inicjatywami, wiedząc przy tym, że w przypadku niepowodzenia mogą one zostać stosunkowo szybko zatrzymane.

  • Niższy całkowity koszt utrzymania (TCO) – Biorąc pod uwagę zarówno nakłady inwestycyjne (CAPEX), jak i koszty operacyjne (OPEX), w typowym okresie pięcioletnim TCO usług jest zazwyczaj niższe w przypadku korzystania z usług w chmurze lub na żądanie. Zwiększona elastyczność kosztowa gwarantuje organizacji, że płaci ona tylko za to, co wykorzystuje i może szybko skalować w górę lub w dół.

  • Zwiększenie ekonomii skali od dostawców usług w chmurze – Korzystanie z upustów za jednostkę rozliczeniową oferowanych przez dostawców rozwiązań w chmurze jest kluczowym sposobem na utrzymanie niskich kosztów. Wielu dostawców rozwiązań w chmurze oferuje coraz niższe ceny jednostkowe za usługi w miarę wzrostu wykorzystywania ich przez klientów.

Negatywne aspekty finansowe zastosowania rozwiązań w chmurze:

  • Niższa elastyczność kosztowa przy oprogramowaniu jako usłudze (SaaS) – Dostawcy rozwiązań SaaS obiecują elastyczność kosztową jako jedną z korzyści, jednak w rzeczywistości koszty tylko rosną. W efekcie klienci mogą płacić więcej za korzystanie z większej liczby licencji, ale nie mniej, gdy wykorzystanie spada.

  • Wyższe opłaty abonamentowe – Pięcioletnie TCO może być niższe, jednak po trzecim lub czwartym roku opłaty abonamentowe przewyższają koszt bezterminowych licencji, dlatego oszczędności muszą być trwałe i znaczące, aby obniżyć koszty w okresie powyżej 5-7 lat.

  • Wysokie koszty zmiany powrotnej z SaaS na on-premises – Koszt wyprowadzenia i przeniesienia danych z powrotem do organizacji jest wysoki.

  • Ukryte koszty dodatkowe – Często w ramach kontraktu na rozwiązania w chmurze nakładane są limity wykorzystania, a za przekroczenie poziomu użycia mogą obowiązywać kary oraz dodatkowo płatne wsparcie premium.

Rezygnacja z zastosowania rozwiązań w chmurze z powodu obaw, że przyczyni się to do zwiększenia kosztów operacyjnych, jest niewłaściwym sposobem spojrzenia na tą kwestię. Należy wyważyć pozytywne i negatywne aspekty, aby ustalić, czy z perspektywy pieniężnej implementacja tego typu rozwiązań ma finansowe uzasadnienie. Istnieje wiele korzyści z korzystania z chmury. W sytuacji, gdy zaoszczędzone środki pieniężne mogą być reinwestowane w projekty z wyższą wartością dodaną, użycie rozwiązań w chmurze może być kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów biznesowych.

Sanil Solanki będzie jednym z prelegentów podczas Gartner CIO Day, 15 września 2015 roku w Warszawie. Podczas swoich wystąpień przeanalizuje praktyki optymalizacji kosztów IT. Aby dowiedzieć się więcej o CIO Day, zapraszamy do kontaktu mailowego: adriana.bernecka@gartner.com.

Sanil Solanki
Research Director
Gartner

Udostępnij artykuł: