Gaz łupkowy – temat mało znany gminom

Samorząd

Posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. surowców i energii, które poświęcone zostało tematowi gmin i gazu łupkowego, poszukiwanego na ich obszarach, wykazało, jak niewielka jest wiedza samorządowców na temat tego zagadnienia.

Posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. surowców i energii, które poświęcone zostało tematowi gmin i gazu łupkowego, poszukiwanego na ich obszarach, wykazało, jak niewielka jest wiedza samorządowców na temat tego zagadnienia.

Podstawowym problemem wg samorządowców jest brak informacji na temat tego czego i w jaki sposób mogą się domagać od przedsiębiorców, którzy na ich terenach prowadzą poszukiwania. Zdarzają się bowiem sytuacje, że inwestor uzyskał zgodę na poszukiwania od prywatnego właściciela ziemi i prowadzi działania bez jakichkolwiek zgód ze strony gminy.

Prawo stanowi, że zgoda samorządów jest potrzebna do wydania koncesji poszukiwawczej. To jedyny moment, w którym gmina może zablokować przeprowadzenie inwestycji na jej terenie. Decyzja odmowna musi być jednak uzasadniona, a skoro samorządowcy nie mają odpowiedniej wiedzy w tym temacie, nie mogą się do sprawy ustosunkować w sposób rzetelny i merytoryczny.

Sprawą oczywistą jest, że wydawanie decyzji odmownych nie leży w interesie gmin, które liczą na zyski z wydobycia gazu na ich terenie. Muszą jednak podejmować decyzje, które w żaden sposób nie naruszą interesów gminy.

Wszelkie wątpliwości, które zgłoszono na posiedzeniu parlamantarnego zespołu ds. surowców i energii zostały spisane i będą przekazane do Parlamentu Europejskego.

Źródło: www.gazownictwo.wnp.pl

 

Udostępnij artykuł: