GBS Bank znalazł się wśród Liderów Sektora Bankowości Spółdzielczej

Bankowość

Ranking został sporządzony przez magazyn Nowoczesny Bank Spółdzielczy w oparciu o badania ankietowe, które zostały przeprowadzone na 571 bankach działających na koniec 2013 roku w dwóch zrzeszeniach.

Ranking został sporządzony przez magazyn Nowoczesny Bank Spółdzielczy w oparciu o badania ankietowe, które zostały przeprowadzone na 571 bankach działających na koniec 2013 roku w dwóch zrzeszeniach.

Banki zostały poddane ocenie m.in. w kategorii Największe Banki Spółdzielcze. W klasyfikacji końcowej w kategorii Największe Banki, GBS Bank zajął wysokie 15 miejsce (na 571 banków).W kategorii największe banki spółdzielcze biorąc pod uwagę sumę bilansową, GBS Bank znalazł się na wysokim 8 miejscu. Pod względem natomiast funduszy własnych bank zajął 10 miejsce, pod względem depozytów - GBS Bank zajął 7 miejsce, a pod względem kredytów 6 miejsce.

O czym to może świadczyć? O tym, że bankowość spółdzielcza jest pozytywnie postrzegana wśród klientów, co umacnia jej pozycję na tle banków komercyjnych. Na pytanie jaka jest różnica między bankowością spółdzielczą a komercyjną, Zbigniew Wielgosz, prezes zarządu odpowiedział: Gdy spojrzymy na produkty i usługi to nie ma istotnej różnicy. Większość banków spółdzielczych dorównuje lub nawet przewyższa nowoczesnością i jakością obsługi banki komercyjne. Inna jest natomiast filozofia prowadzenia działalności. Banki spółdzielcze bardzo mocno angażują się w rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny regionów, w których działają. To co wypracują inwestowane jest w ich środowisku lokalnym z korzyścią dla społeczności lokalnych. Pomiędzy bankami spółdzielczymi, ich klientami i samorządami lokalnymi krąży pieniądz, który wzmacnia wszystkich uczestników tego obrotu.

Warto wiedzieć, że klienci GBS Banku, mogą liczyć na kompleksową obsługę. Oprócz powszechnie znanych produktów kredytowych i depozytowych oferuje produkty partnerów, którymi są m.in. Grupa BPS, VB Leasing Polska, Union Investment TFI, Concordia Ubezpieczenia czy też fundusze poręczeniowe. Bank oferuje również wszelkiego rodzaju karty w tym z opcją zbliżeniową. Efekty działalności banków spółdzielczych potwierdzają się w różnego rodzaju  rankingach, w których bardzo wyraźną pozycję zajmuje często GBS Bank.  

Źródło: Gospodarczy Bank Spółdzielczy

Udostępnij artykuł: