Gdzie będą inwestowane Twoje pieniądze zgromadzone w PPK?

Firma / Mój plan emerytalny / Multimedia

O tym jak będą inwestowały TFI w ramach PPK mówi Małgorzata Rusewicz prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Inwestycyjnych w rozmowie z Robertem Lidke

O tym jak będą inwestowały TFI w ramach PPK mówi Małgorzata Rusewicz prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Inwestycyjnych w rozmowie z Robertem Lidke

#MałgorzataRusewicz, #IGTE: Warto, aby przedsiębiorca się przyjrzał ofercie wszystkich TFI i zastanowił się czy chce, aby to Państwo ostatecznie zarządzało pieniędzmi zgromadzonymi w prowadzonym w jego firmie PPK, czy też woli powierzyć zarządzanie tymi środkami instytucji prywatnej.

Robert Lidke, aleBank.pl: Projektodawcy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) zakładają, że jeżeli przedsiębiorca nie wybierze konkretnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ( TFI), pieniędzmi, które będą odkładali pracownicy w PPK z dopłatą przedsiębiorcy będzie zarządzał fundusz inwestycyjny Polskiego Funduszu Rozwoju ( PFR TFI), czyli de facto będzie zarządzało państwo. Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych: Przyznam, że jest to rozwiązanie, które budzi moje wątpliwości. Ten sam projekt wprowadza ograniczenie dla funduszu inwestycyjnego mówiące o tym, że nie będzie pobierał opłat, jeżeli przekroczy 15 procent udziału w całym rynku.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Celem tego zapisu pierwotnie była chęć rozproszenia prowadzonych w firmach PPK wśród różnych funduszy i tym samym zachęcenia do udziału w Programie jak największej liczby funduszy. Chodziło o to, aby jak najwięcej TFI oferowało Pracownicze Plany Kapitałowe. To miało spowodować, że na rynek kapitałowy z różnych miejsc będą trafiały pieniądze, w związku z tym będzie dywersyfikacja, jeżeli chodzi o sposoby inwestycji i będzie też duża konkurencja pomiędzy funduszami.Tym samym wprowadzenie automatycznego przypisania do PFR TFI może grozić tym, że nie do końca zostaną zrealizowane założenia, które sobie postawił projektodawca. Można się zastanowić nad innym, alternatywnym rozwiązaniem, które pozwoli zachować konkurencję na rynku i zapewnić szeroką paletę dostawców usług dla uczestników PPK.

 Twórcy projektu ustawy o PPK przewidują,  że środki zgromadzone w PPK będą inwestowane głównie na rynku krajowym i w dużej części w obligacje. W ten sposób nasze zobowiązania zagraniczne będą mniejsze niż w tej chwili.Nasz dług za granicą po zmianach w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) i zakazie inwestowania OFE w obligacje Skarbu Państwa istotnie z roku na rok rośnie. Nie jest to najlepsza sytuacja. Powinniśmy tworzyć takie rozwiązania, które generowany przez nas dług plasują głównie na rynku krajowym, tak jak np. dzieje się to w Japonii.Wydaje mi się, że ze względu na różne rozwiązania dotyczące subfunduszy, które są przewidziane w tym projekcie, chodzi tu o fundusze, które swoją politykę inwestycyjną dostosowują do cyklu życia uczestników PPK, pozwolą inwestować więcej w obligacje Skarbu Państwa, i to jest słuszne rozwiązanie.

Rodzi się pytanie, czy pracownicy, uczestnicy tego projektu będą zainteresowani braniem w nim udziału, jeżeli okazałoby się, że ich pieniędzmi zarządza państwo poprzez TFI PFR, i państwo inwestuje głównie we własne obligacje. Nie chcę przewidywać, w co będzie inwestować TFI PFR. Nie ma takiej możliwości, aby inwestowało przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa. Jeżeli uczestnikami TFI PFR będą głównie ludzie młodzi, to TFI PFR zgodnie z założeniami projektu będzie musiał inwestować przede wszystkim w akcje i w tego typu instrumenty, które w długim okresie mogą przynieść istotne zyski z punktu widzenia klientów.Ale mogą być to akcje banków kontrolowanych przez państwo, spółek energetycznych kontrolowanych przez państwo, czy spółek paliwowych, także kontrolowanych przez państwo.Oczywiście,  że może tak być. Trudno mi powiedzieć, czy tak się stanie. Trzeba podkreślić, że zgodnie z obecnym projektem to pracodawca będzie podejmował decyzję, z którego z usługodawców, z jakich produktów i u kogo będzie chciał skorzystać. Będzie miał możliwość badania rynku– będzie miał trzy miesiące na podjęcie decyzji.Może tę decyzję o wyborze fundusz podjąć sam, może przy udziale przedstawicieli pracowników w swojej firmie, w formie głosowania – jest tu swego rodzaju dowolność, ale to jednak pracodawca będzie podejmował ostateczną decyzję. Warto, aby się przyjrzał ofercie wszystkich TFI i zastanowił czy chce, aby to Państwo ostatecznie zarządzało pieniędzmi zgromadzonymi w prowadzonym w jego firmie PPK, czy też woli powierzyć zarządzanie tymi środkami instytucji prywatnej.
Udostępnij artykuł: