Genrali: udane trzy kwartały

Finanse i gospodarka

Na koniec września 2011 r. składka przypisana brutto spółek z grupy Generali w Polsce wzrosła o 9 proc. do 1,4 mld zł. "Pierwsze 9 miesięcy br. były bardzo udane dla działalności grupy Generali w Polsce. Mimo trudności związanych z sytuacją makroekonomiczną na świecie udaje nam się nie tylko zwiększać przypis składki, ale także znacząco poprawiać rentowności firmy." - Artur Olech, prezes zarządu Generali.

W przypadku spółki majątkowej przypis wyniósł 728,0 mln zł i był o 30 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 27 proc. do 435,5 mln zł i stanowi obecnie 60 proc. portfela ubezpieczeń majątkowych firmy.

Od dłuższego czasu spółka kładzie nacisk na maksymalizację sprzedaży również poza-komunikacyjnych linii produktów majątkowych. Najprężniej rozwijającą się linią biznesu są ubezpieczenia korporacyjne, gdzie firma wypracowała 41 proc. wzrost przypisu składki. Łącznie w segmencie ubezpieczeń masowych nie-komunikacyjnych oraz korporacyjnych Generali udało się zanotować 34 proc. wzrost do 292,5 mln zł.

Generali Życie odnotowało na koniec września 679,7 mln zł przypisu składki. W segmencie produktów ze składką regularną wzrost wyniósł 21 proc. do 411,4 mln zł. Sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec września 268,3 mln zł.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: