GetBack otrzymał pozew od Trigon TFI

Z rynku

GetBack w restrukturyzacji otrzymał od Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pozew o ustalenie tego, że do rozwiązania umowy ramowej zawartej pomiędzy spółkami 9 sierpnia 2017 r. doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack, podała spółka. GetBack podjął kroki prawne nakierowane na ochronę sfery praw i interesów w ramach postępowania cywilnego zainicjowanego wyżej powołanym powództwem.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

GetBack w restrukturyzacji otrzymał od Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pozew o ustalenie tego, że do rozwiązania umowy ramowej zawartej pomiędzy spółkami 9 sierpnia 2017 r. doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack, podała spółka. GetBack podjął kroki prawne nakierowane na ochronę sfery praw i interesów w ramach postępowania cywilnego zainicjowanego wyżej powołanym powództwem.

#GetBack w restrukturyzacji otrzymał od #TrigonTFI pozew o ustalenie tego, że do rozwiązania umowy ramowej doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack

"Powód wnosi w szczególności o ustalenie tego, że umowa ramowa o świadczenie usług obsługi portfelu inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia między powodem a emitentem została wyraźnie zawarta, obowiązywała w okresie od dnia 9 sierpnia 2017 r. do dnia 19 lipca 2018 r., powód należycie wykonał zobowiązania wynikające z tej umowy, a do skutecznego rozwiązania umowy przez powoda doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie emitenta" - czytamy w komunikacie GetBacku.

O co wnosi powód?

Powód wnosi także o ustalenie tego, że wzajemne świadczenia powoda i emitenta, zostały określone w umowie ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r., zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń, a wartość świadczenia emitenta na rzecz powoda na podstawie umowy odpowiadała wartości świadczenia powoda na rzecz emitenta. Powód wnosi równocześnie o dopuszczenie i przeprowadzenie licznych dowodów, podano także.

GetBack podjął kroki prawne

Wartość przedmiotu sporu nie została określona.GetBack podał, że podjął korki prawne "nakierowane na ochronę sfery praw i interesów emitenta w ramach postępowania cywilnego zainicjowanego wyżej powołanym powództwem", podsumowano.GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: