GetBack: wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

Z rynku

Globus sp. z o.o. złożył pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, domagając się zapłaty 48,86 mln zł z odsetkami ustawowymi, podał GetBack. Spółka nie uznaje zasadności powództwa.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Globus sp. z o.o. złożył pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, domagając się zapłaty 48,86 mln zł z odsetkami ustawowymi, podał GetBack. Spółka nie uznaje zasadności powództwa.

#Globus sp. z o.o. złożył pozew przeciwko #GetBack w restrukturyzacji do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, domagając się zapłaty 48,86 mln zł z odsetkami ustawowymi

"Powód domaga się od emitenta zapłaty kwoty 48 861 269 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od emitenta na rzecz powodu zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego. Emitent nie uznaje zasadności powództwa w całości i zastosuje przeciwko temu powództwu odpowiednie środki prawne" - czytamy w komunikacie.W odrębnym komunikacie GetBack poinformował o ustanowieniu na rzecz Globus Sp. z o.o. zabezpieczenia na aktywach spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 3 czerwca 2019 r.Więcej najnowszych wiadomości o GetBack >>>

"Wskazane zabezpieczenie związane jest ze sporem o zapłatę, który jest zawisły pomiędzy Globus a spółką. Wskazane zabezpieczenie - o wartości ok. 47,3 mln zł - zostało ustanowione na wierzytelnościach przysługujących spółce względem easyDEBT NSFIZ zarządzanym przez Noble Funds TFI S.A.; oraz na instrumentach finansowych znajdujących się w Debito NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; GetPro NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; Universe 3 NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; Centauris 2 NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A." - czytamy dalej.

GetBack podał też, że jest w sporze prawnym z Globus w przedmiocie zasadności roszczeń oraz że zawarł z Globus umowę typu stand-still.GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: