GetBack: wstępna strata netto za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

Z rynku

Wstępny, szacunkowy wynik finansowy GetBack i wstępny szacunkowy wynik finansowy grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok będą znacząco odbiegać in minus od wyników finansowych za rok obrachunkowy 2016 r., a także od wyników finansowych publikowanych w okresach pierwszy do trzeci kwartał roku obrachunkowego 2017 r., poinformowała spółka.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Wstępny, szacunkowy wynik finansowy GetBack i wstępny szacunkowy wynik finansowy grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok będą znacząco odbiegać in minus od wyników finansowych za rok obrachunkowy 2016 r., a także od wyników finansowych publikowanych w okresach pierwszy do trzeci kwartał roku obrachunkowego 2017 r., poinformowała spółka.

Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej #GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

"Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł. Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack S.A. - stosując zasadę ostrożności - dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa grupy kapitałowej GetBack, w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 37 celem zapewnienia rzetelności sprawozdania finansowego. W zakresie wyceny portfeli wierzytelności emitent określając wartość godziwą portfeli wierzytelności, zastosował metodologię 'stress - test' . Na wyżej wskazaną stratę składają się następujące czynniki: portfele wierzytelności (60%); wartość firmy oraz wartości niematerialne (22%); rezerwy, zobowiązania warunkowe (13%) oraz udział w jednostkach stowarzyszonych (5%)" - czytamy w komunikacie.W osobnym komunikacie spółka poinformowała o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego dla GetBack S.A. za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego dla grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości 21 maja 2018 roku.

"Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji raportu rocznego GetBack S.A. za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok, ustalona została na dzień 30 kwietnia 2018 roku, następnie - o czym GetBack S.A., wraz ze wskazaniem przyczyn takiego działania, informował w treści raportu bieżącego 58/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku - GetBack S.A. podjął decyzję o przesunięciu daty podania do publicznej wiadomości raportu rocznego GetBack S.A. za rok 2017 i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 na dzień 15 maja 2018 r." - czytamy.Czytaj także: Co dalej z obligacjami i akcjami GetBack?Następnie GetBack uzyskał informację od firmy audytorskiej, zgodnie z którą firma audytorska nie była w stanie (ze względu na trwające nadal badanie) sporządzić opinii potwierdzającej to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack i roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi. Brak ten jest rezultatem okoliczności obiektywnych, na których wystąpienie GetBack nie miał i nie mógł mieć jakiegokolwiek wpływu (tj. firma audytorska nie zdążyła zakończyć badania, ze względu na trwające nadal prace związane z weryfikacją wycen portfeli wierzytelności oraz wartości innych aktywów, a w rezultacie przygotować wyżej wskazanej opinii do dnia 15 maja 2018 r.), podano również.

"Z informacji uzyskanych przez GetBack S.A. od firmy audytorskiej wynika to, że firma audytorska przedstawi do GetBack S.A. opinię potwierdzającą to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack S.A. i grupy kapitałowej GetBack sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, w dniu 21 maja 2018 roku. W konsekwencji GetBack S.A. przedstawi raport roczny GetBack S.A. za rok 2017 i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 r. w dniu 21 maja 2018 roku" - podsumowano.GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: