GetBack: wstępnie 1,56 mld zł jednostkowej straty netto w 2018 r.

Z rynku

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 561,26 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 1 308,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka we wstępnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

#GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 561,26 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 1 308,2 mln zł straty rok wcześniej

“Przekazanie tego sprawozdania w tym trybie jest wynikiem zobowiązania spółki do takiego działania, które to zobowiązanie wynika z zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych podczas rozprawy w dniu 27 marca 2019 r., w przedmiocie rozpoznania układu, o którym to zarządzeniu spółka informowała raportem bieżącym 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Spółka zastrzega jednocześnie to, że zaprezentowane dane finansowe są spójne z treścią propozycji układowej pochodzącej od spółki, a tym samym zapewniają one realizację tej propozycji układowej” – czytamy w komunikacie.

Więcej najnowszych wiadomości o GetBack >>>

Strata operacyjna wyniosła 1 171,45 mln zł

Strata operacyjna wyniosła 1 171,45 mln zł wobec 1 141,6 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody sięgnęły -730,03 mln zł w 2018 r. wobec -478,62 mln zł rok wcześniej.

Przychody z windykacji nabytych pakietów wierzytelności w 2018 r. wyniosły -10,68 mln zł wobec -10,09 mln zł rok wcześniej.

Przychody z inwestycji w fundusze sekurytyzacyjne sięgnęły -704,75 mln zł w 2018 r. wobec -476,56 mln zł rok wcześniej.

Przychody z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności w ub.r. wyniosły 53,35 mln zł wobec 55,28 mln zł w 2017 r., podano także.

Wstępna wartość wierzytelności funduszy własnych wynosi ok. 1,05 mld zł

Wstępna wartość portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu przez GetBack kształtowała się – na dzień 31 grudnia 2018 r. – w wysokości ok. 1 050 mln zł, podała spółka.

“Wskazana wstępna wycenia wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu spółki stanowiła podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok” – czytamy w komunikacie.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: