Getin Holding: 22,47 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

Z rynku

Getin Holding odnotował 22,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo Getin Holding
Źródło: Getin Holding

Getin Holding odnotował 22,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mimo udanego kwartału wszystkich spółek zagranicznych, wynik grupy znalazł się pod presją sytuacji Idea Banku SA #GetinHolding #IdeaBank

"Mimo udanego kwartału wszystkich spółek zagranicznych, wynik grupy znalazł się pod presją sytuacji Idea Banku SA. Wpływ polskiej grupy bankowej na wynik Holdingu wyniósł -44 mln zł. Obecnie bank opracowuje scenariusze, które mają zapewnić spółce powrót na ścieżkę rentowności" - czytamy w komunikacie.

"Miniony kwartał to okres dalszych stabilnych wzrostów na wszystkich kluczowych rynkach zagranicznych. Poprawa wskaźników przychodowych oraz dobre poziomy sprzedaży to efekt m.in. wdrożenia strategicznych projektów związanych z digitalizacją oraz poprawy koniunktury gospodarczej na rynkach lokalnych. Jesteśmy przekonaniu, iż działania restrukturyzacyjne podejmowane przez obecny zarząd Idea Banku SA okażą się skuteczne i spółka powróci na ścieżkę rentowności" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Getin Noble Bank: scenariusz połączenia z Idea Bankiem coraz mniej prawdopodobny >>>

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek z działalności kontynuowanej wyniósł 196,64 mln zł wobec 229,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat z działalności kontynuowanej sięgnął 71,31 mln zł wobec 62,25 mln zł rok wcześniej.W I kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła wynik netto na poziomie -80,9 mln zł. Jego głównym determinantem był znaczący koszt odsetkowy związany z utrzymywaniem wysokich wskaźników płynnościowych oraz koszt składek na BFG. Obecnie bank pracuje nad aktualizacją planu naprawczego i zmianą modelu biznesowego, które mają umożliwić spółce stopniowy powrót do rentowności.Wyniki na Ukrainie..."Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 21 mln zł, co jest wynikiem o blisko 87% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina wykazał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej (+24,1% r/r). Na koniec marca portfel kredytowy w walucie UAH wzrósł o 27,8% r/r. Ponadto grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +49,7%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 28,8%). ROE segmentu Ukraina wyniosło 83,1%. Idea Bank Ukraina wypłacił w kwietniu do Getin Holding dywidendę w kwocie 23,8 mln zł" - czytamy także.Czytaj także: Idea Bank: 80,8 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. Jest alternatywny scenariusz wobec fuzji z Getin Noble Bank >>>

... w Rosji...Getin Holding podał, że Carcade Rosja wypracowała zysk netto na poziomie 3,6 mln zł, co jest wynikiem znacznie lepszym niż rok wcześniej. Kolejny kwartał z rzędu spółka odnotowała wzrost sprzedaży leasingowej, który w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnął poziom 29,1% r/r. (w RUB). W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 17,3% i 11,3% r/r. Na koniec marca suma bilansowa spółki wynosiła 18,9 mld RUB (+34,9% r/r). Spółka wypłaciła w I kwartale br.  na rzecz Getin Holding 5,2 mln zł dywidendy.W I kw. 2019 roku Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 3,3 mln zł, co jest wynikiem o 33,6% lepszym niż rok wcześniej.

"Segment odnotował wzrost zysku pomimo wprowadzenia nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Strategicznym projektem realizowanym obecnie przez Idea Bank Rumunia jest digitalizacja i rozwój mobilnych kanałów dostępu w połączeniu z optymalizacją sieci sprzedaży - wprowadzenie nowego formatu placówek oraz zwiększenie ich dostępności. Intensywne działania sprzedażowe umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego 13,6% (r/r) i prowizyjnego o 2,8% (r/r). Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1% w skali roku" - czytamy dalej.

... i na Białorusi

Z kolei zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 4,3 mln zł w I kw., co oznacza prawie czterokrotny wzrost w ujęciu rocznym.

"Idea Bank Białoruś odnotował dynamiczny wzrost salda kredytowego (+25,5% w BYN) oraz depozytowego (+22,7% w BYN) r/r. W tym samym okresie wzrósł również wynik odsetkowy o 3,4% w ujęciu r/r (w BYN). Wynik prowizyjny zmniejszył się o 2,8% r/r. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład holdingu, również Idea Bank Białoruś prowadził intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. Udział kanałów online w sprzedaży depozytów w pierwszym kwartale br., wyniósł ok. 40%. W I kwartale 2019  roku Idea Bank Białoruś wypłacił 18,4 mln zł dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Aktywa razem Getin Holding wyniosły 25,69 mld zł

Aktywa razem Getin Holding wyniosły 25,69 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 25,23 mld zł na koniec 2018 r.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 37,24 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej. Holding podał, że wynik ten jest efektem skutecznej realizacji polityki dywidendowej na wszystkich rynkach zagranicznych.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarzadzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: