Getin Holding dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów na Ukrainie w wys. 222,9 mln zł

Z rynku

Odpisy aktualizujące wartość aktywów Getin Holding związane z ukraińskimi aktywami grupy w wysokości 222,9 mln zł brutto na poziomie skonsolidowanym i 192,3 mln zł brutto na poziomie jednostkowym obciążyły wyniki I kw. 2022 r., podała spółka.

Logo Getin Holding
Źródło: Getin Holding

Odpisy aktualizujące wartość aktywów Getin Holding związane z ukraińskimi aktywami grupy w wysokości 222,9 mln zł brutto na poziomie skonsolidowanym i 192,3 mln zł brutto na poziomie jednostkowym obciążyły wyniki I kw. 2022 r., podała spółka.

Zarząd Getin Holding podał, że zlecił niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie testu na utratę wartości posiadanych inwestycji w spółki zależne: Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance Service z siedzibą w Kijowie.

Czytaj także: Getin Holding: 132 mln zł straty netto w 2021 roku >>>

"W wyniku przeprowadzonego testu zidentyfikowano konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym w wysokości -222 895 tys. zł oraz na poziomie jednostkowym w wysokości -192 297 tys. zł. Odpisy te obciążyły odpowiednio skonsolidowany wynik finansowy i kapitał własny grupy emitenta oraz jednostkowy wynik finansowy i kapitał własny emitenta na dzień 31 marca 2022 r. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto" - czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie umowy ws. Idea Bank Ukraina

Getin Holding podał wcześniej, że w związku z brakiem spełnienia wszystkich warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina do 25 lutego 2022 r. umowa w tej sprawie uległa rozwiązaniu.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: