Getin Holding: rekordowy I kw. na rynkach zagranicznych; zysk netto grupy wyniósł 13,9 mln zł

Z rynku

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2021 roku wyniósł 13,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata grupy wynosiła 200,6 mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

Logo Getin Holding
Źródło: Getin Holding

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2021 roku wyniósł 13,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata grupy wynosiła 200,6 mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

Ubiegłoroczna strata to efekt rozliczenia transakcji sprzedaży aktywów w Rosji.

Za nami rekordowy pierwszy kwartał na kluczowych dla Holdingu rynkach zagranicznych.

"(...) Poprawę sytuacji ekonomicznej chcemy również wykorzystać do sfinalizowania, z korzyścią dla spółki, trwających obecnie na rynkach zagranicznych projektów M&A, w celu akumulacji kapitału" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes spółki Piotr Kaczmarek.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 68,8 mln zł, czyli spadł 8,1 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 20,7 mln zł, czyli spadł 22,1 proc. rdr.

Rezerwy spadły rdr o 55,6 proc. do 15,2 mln zł, a koszty spadły o 1,4 proc. do 52,1 mln zł.

Czytaj także: Getin Holding: 30,9 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2020 r. >>>

W pierwszym kwartale zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 23,8 mln zł, co jest wynikiem o 41,8 proc. lepszym niż rok wcześniej. Dzięki ożywieniu sytuacji gospodarczej sprzedaż kwartalna wzrosła o 15,9 proc (w UAH) i była najwyższa w historii banku, przekraczając 1 mld UAH.

Zysk netto grupy w Rumunii wyniósł 4,7 mln zł, a sprzedaż wyniosła 237,7 mln zł.

MW Trade osiągnął w minionym kwartale stratę netto na poziomie 0,4 mln zł.

Sprzedaż aktywów grupy na Białorusi

Na początku kwietnia holding sfinalizował sprzedaż aktywów grupy na Białorusi. Wartość transakcji wyniosła 75,7 mln zł. Aktualnie Getin Holding prowadzi działania M&A w zakresie swoich aktywów na Ukrainie oraz w Rumunii.

Czytaj także: Getin Holding sfinalizował sprzedaż Idea Bank Białoruś za 75,7 mln zł >>>

Poniżej wybrane wyniki grupy Getin Holding (w mln zł).

mln złI kw 2021I kw. 2020
  
Wynik odsetkowy68,874,9
Wynik z prowizji20,726,6
Koszty ogółem52,152,8
Saldo rezerw-15,2-34,3
Wynik netto13,9-200,6

Getin Holding optymistycznie ocenia szanse sprzedaży aktywów zagranicznych

Getin Holding obserwuje rosnącą sprzedaż kredytową na rynku ukraińskim i rumuńskim, i liczy, że dobre wyniki jego spółek na tych rynkach z I kwartału będą miały charakter powtarzalny. Getin kontynuuje prace mające na celu sprzedaż aktywów na tych rynkach, ocenia, że w Rumunii proces ten jest bardzo zaawansowany - poinformował prezes spółki Piotr Kaczmarek.

"Widzimy postcovidowy popyt kredytowy, ożywienie konsumpcji oraz małego i średniego biznesu, co powoduje, że zarówno na Ukrainie, jak i w Rumunii, notujemy rekordowe poziomy sprzedaży kredytowej, a co ważniejsze, mamy bardzo dobre wyniki w zakresie jakości portfela. Obecnie obserwujemy kontynuację tego trendu zarówno na jednym, jak i drugim rynku. Wyniki mają charakter organiczny i charakter co najmniej powtarzalny" - powiedział na telekonferencji Kaczmarek.

"Biorąc pod uwagę sytuację holdingu, jak i to, co się dzieje w spółkach, z względnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Jeśli kolejne kwartały będą podobne do pierwszego, to wydaje mi się, że mamy prawo powiedzieć, że będzie dobrze" - powiedział Kaczmarek.

Prezes podał, że spółka kontynuuje proces sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina i udziału w spółce New Finance Service. Od listopada ubiegłego roku Getin szuka również chętnych na zakup aktywów grupy w Rumunii.

"Mój poziom przekonania i optymizmu co do tych transakcji tylko się zwiększył. W Rumunii jesteśmy bardzo zaawansowani, dokonaliśmy kilku kolejnych kroków i idziemy do celu, który - mam nadzieję - jest już niedaleko. Na Ukrainie też zrobiliśmy parę rzeczy, ale to początkowy etap szerokiego procesu - zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie większe grono inwestorów. Tutaj komunikatów możemy się spodziewać na przełomie lata i jesieni" - powiedział Kaczmarek.

Prezes uznał za nierealistyczne oczekiwanie, że obie transakcje sfinalizują się do końca 2021 roku.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: