Getin Holding: strata netto grupy w II kw. 2021 r. wyniosła 167 mln zł wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej

Z rynku

Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2021 roku wyniosła 167 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk netto wyniósł 6,1 mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

Logo Getin Holding
Źródło: Getin Holding

Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2021 roku wyniosła 167 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk netto wyniósł 6,1 mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 57,3 mln zł wobec 49,8 mln zł rok wcześniej, a wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 12,9 mln zł wobec 6,8 mln przed rokiem.

Rezerwy wyniosły 21,2 mln zł wobec 34,2 mln zł, a koszty administracyjne wyniosły 30 mln zł wobec 28,8 mln zł.

Po pierwszym półroczu 2021 roku grupa Getin Holding miała 153,1 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Wynik silnie zdeterminowany rozliczeniem transakcji sprzedaży Idea Bank Białoruś i aktualizacją wartości aktywów w Rumunii

Grupa poinformowała w komunikacie prasowym, że wynik ten był silnie zdeterminowany rozliczeniem transakcji sprzedaży Idea Bank Białoruś (-156,3 mln zł) oraz aktualizacją wartości aktywów w Rumunii (-36,4 mln zł). Skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej bez wpływu zdarzeń jednorazowych wyniósł 39,6 mln zł.

Na początku kwietnia Getin Holding sfinalizował sprzedaż aktywów na Białorusi. Wartość transakcji wyniosła 75,7 mln zł. Wynik na poziomie skonsolidowanym został obciążony kwotą -152,1 mln zł, wynikającą z przeniesienia różnic kursowych z przeliczenia jednostki, z kapitałów do rachunku zysków i strat oraz wpływem aktualizacji wyceny aktywa na kwotę -4,3 mln zł.

Czytaj także: Getin Holding: wynik finansowy w I półroczu niższy o 36,4 mln zł z powodu odpisu związanego z Idea Bank Rumunia >>>

W czerwcu Getin Holding zawarł z Banca Transilvania warunkową umowę sprzedaży aktywów w Rumunii. Warunkami przeniesienia własności akcji Idea Banku Rumunia oraz Idea Investment Rumunia jest uzyskanie szeregu zgód od lokalnych regulatorów rynku, najpóźniej do końca bieżącego roku. Wartość transakcji będzie stanowić równowartość w euro kwoty bazowej 213 mln RON (ponad 193 mln zł), przy czym po dniu zamknięcia zostanie ona skorygowana o różnicę między wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na datę zamknięcia transakcji, a wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na 31 grudnia 2020 roku.

Półroczny zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 44,5 mln zł

Getin Holding podał w czwartek, że półroczny zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 44,5 mln zł, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Dzięki ożywieniu sytuacji gospodarczej, sprzedaż wzrosła o 85,2 proc. (w UAH) i była najwyższa w historii banku, przekraczając 2,3 mld UAH.

Od początku roku zysk netto grupy w Rumunii wyniósł 10,3 mln zł, co oznacza ponad 80 proc. poprawę w ujęciu rocznym. Jest to efekt stopniowego ożywienia gospodarki oraz zwiększonego zainteresowania produktami finansowymi.

MW Trade osiągnął w minionym półroczu wynik netto na poziomie 0,1 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: