Getin Holding: umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

Z rynku

Umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana, podał Getin Holding.

Logo Getin Holding
Źródło: Getin Holding

Umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana, podał Getin Holding.

Umowa sprzedaży 100% akcji @IdeaBankSA na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana #IdeaBank #GetinHolding #Ukraina

"Z dniem 25 czerwca 2020 r. warunkowa umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. przez emitenta, jako sprzedającego, z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną, jako kupującymi (łącznie 'kupujący 1'), oraz Dragon Capital LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako brokerem, uległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia warunku zawieszającego, tj. emitent i kupujący 1 nie podpisali w terminie przewidzianym umową certyfikatu precyzującego cenę sprzedaży Idea Bank Ukraina" - czytamy w komunikacie.

Do dnia publikacji niniejszego raportu, Getin Holding nie otrzymał również informacji o wydaniu przez Narodowy Bank Ukrainy zgody na transakcję, co stanowiło jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina, podano także.

"Wskutek rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży IB automatycznemu rozwiązaniu uległy również:

1) warunkowa umowy sprzedaży 100% udziału LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie, Ukraina zawarta przez emitenta w dniu 20 grudnia 2019 r. z Napalor Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, jako kupującym ('kupujący 2'),

2) umowa o podział zysku zawarta przez emitenta w dniu 20 grudnia 2019 r. z kupującymi 1 i kupującym 2" - czytamy dalej.

20 grudnia 2019 r. Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych. Oczekiwano wówczas, że przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina oraz NFS nastąpi nie później niż do 31 maja 2020 r., następnie termin ten przesunięto do 30 czerwca.

Czytaj także: Geting Holding ma zgodę urzędu antymonopolowego na sprzedaż Idea Banku na Ukrainie >>>

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: