Getin Noble Bank: 47,7 mln zł straty netto w I kw. 2018 r. Jest lepiej niż rok temu

Z rynku

Getin Noble Bank odnotował 47,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 96,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank odnotował 47,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 96,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#GetinNobleBank odnotował 47,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 96,55 mln zł straty rok wcześniej

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 296,91 mln zł wobec 328,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 35,42 mln zł wobec 39,02 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 58,42 mld zł

Aktywa razem banku wyniosły 58,42 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 59,84 mld na koniec 2017 r.W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 17,55 mln zł wobec 66,35 mln zł straty rok wcześniej.Na koniec marca br. współczynnik kapitału Tier 1 wynosił 9,4% wobec 9,6% na koniec 2017 r., zaś łączny współczynnik kapitałowy - odpowiednio: 12,3% wobec 12,6%.

Getin Noble Bank liczy na dalszą poprawę efektywności biznesowej

Getin Noble Bank zmniejszył wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i liczy na dalszą poprawę efektywności biznesowej, poinformował prezes Artur Klimczak.- Dzięki głębokim działaniom restrukturyzacyjnym udało nam się w znaczący sposób ograniczyć problem bardzo wysokich odpisów aktualizacyjnych i tym samym zmniejszyć wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki banku - powiedział Klimczak, cytowany w komunikacie.Wartość odpisów w I kwartale 2018 roku wyniosła 119,4 mln zł i była o 75% niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem. W I kwartale 2018 wynik netto grupy wyniósł -47,7 mln zł, co oznacza znaczącą poprawę względem analogicznego okresu rok wcześniej. W I kwartale Bank uiścił jednorazową składkę roczna do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej w kwocie 61,9 mln zł. Na koniec marca br. suma bilansowa banku wynosiła 58,4 mld zł. W maju bank zarejestrował podwyższenie kapitałów o 190 mln zł.

- W nadchodzących kwartałach naszym celem będzie dalsza poprawa efektywności biznesowej w oparciu o solidne fundamenty, jakie udało nam się zbudować w ciągu ostatnich lat. Jestem przekonany, iż wysoka jakość obsługi oraz atrakcyjna oferta produktowa pozwolą nam na systematyczne zwiększanie grona aktywnych Klientów, dla których będziemy bankiem pierwszego wyboru - dodał prezes.

Wzrost sprzedaży kredytów

W I kwartale br. sprzedaż kredytów wzrosła o ponad 30% względem średniej kwartalnej sprzedaży w 2017 roku i osiągnęła poziom 2,4 mld zł. Bank odnotował istotny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, których wartość w pierwszym kwartale osiągnęła poziom 477 mln zł, co jest wynikiem o ponad 30% lepszym w ujęciu rocznym. Wzrostom sprzedaży kredytowej towarzyszy systematyczna poprawa marży odsetkowej, która w I kw. wynosiła 2,15% i była o 0,1 pkt proc. wyższa w ujęciu rok do roku, podano też w komunikacie.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: