Getin Noble Bank: 92 mln zł na preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków w woj. mazowieckim

Z rynku

Getin Noble Bank rozszerzył prowadzony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych o województwo mazowieckie. Na preferencyjne pożyczki na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w mazowieckim zostanie przeznaczone 92 mln zł.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank rozszerzył prowadzony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych o województwo mazowieckie. Na preferencyjne pożyczki na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w mazowieckim zostanie przeznaczone 92 mln zł.

Dzięki współpracy #GetinNobleBank z #EBI, wspólnoty mieszkaniowe z trzech dużych województw mogą ubiegać się o pożyczki na preferencyjnych warunkach

Program będzie trwał do końca 2042 r. lub spłaty wszystkich kredytów udzielonych w ramach umowy operacyjnej. Maksymalny okres kredytowania to 20 lat, podano w komunikacie."Dzięki współpracy Getin Noble Banku z EBI, wspólnoty mieszkaniowe z trzech dużych województw mogą ubiegać się o pożyczki na preferencyjnych warunkach. Łączna pula środków to blisko 300 mln zł. Zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków w Polsce jest ogromne. Oferta w ramach programu uruchomionego przez Getin Noble Bank to obecnie jedna z najbardziej korzystnych możliwości kredytowania inwestycji na termomodernizację budynków należących do wspólnot mieszkaniowych" – powiedział członek zarządu GNB Marcin Kuksinowicz, cytowany w komunikacie.

Finansowanie składa się z dwóch części

Finansowanie składa się z dwóch części – kredytu inwestycyjnego udzielanego ze środków Getin Noble Banku oraz preferencyjnego kredytu inwestycyjnego z EBI. Getin Noble Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej od preferencyjnej części kredytu. W przypadku inwestycji, której oszczędności energetyczne przekraczają 60%, kredyt inwestycyjny z EBI jest nieoprocentowany. Preferencyjna część finansowania różni się w zależności od województwa i obejmuje odpowiednio 90%, 84%, 78,8% wartości inwestycji w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim."Zgodnie z umową, Europejski Bank Inwestycyjny będzie przekazywał środki w transzach, każda w wysokości maksymalnie 25% alokacji. Środki należy wykorzystać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia. Wypłata poszczególnych transz uzależniona jest od stopnia wykorzystania poprzednio udostępnionych części na akcję kredytową. Bank ma prawo udzielać kredytów w ramach transz wypłaconych do końca 2022 r." - czytamy dalej.

Zakres inwestycji objętych finansowaniem obejmuje: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w częściach wspólnych, montaż oświetlenia energooszczędnego i systemów sterowania oświetleniem, remont i przebudowę instalacji grzewczych (w tym wymianę i podłączenie do źródła ciepła), przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie budynku w systemy zarządzania energią, montaż instalacji OZE (kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych), instalację systemów pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy).

Wspólnoty muszą przygotować audyt energetyczny

"Wspólnoty mieszkaniowe ubiegające się o kredyt muszą przygotować audyt energetyczny, który będzie weryfikowany przez Getin Noble Bank. Kolejnym etapem jest podjęcie uchwał w sprawie planu gospodarczego uwzględniających zakres inwestycji oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu" – podano także.Pod koniec maja Getin Noble Bank w ramach umowy z EBI uruchomił program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Łączna pula środków dla tych dwóch województw to blisko 200 mln złGetin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: