Getin Noble Bank i Idea Bank o krok od decyzji o połączeniu?

Z rynku

Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów.

Leszek Czarnecki
Leszek Czarnecki By Anonimowy fotograf pracujący na zlecenie GETIN Holding - GETIN Holding - Artur Wiza rzecznik, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11815126

Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów.

Banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów połączenia #GetinNobleBank #IdeaBank #LeszekCzarnecki @IdeaBankSA

"Na podstawie umowy banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności jak w szczególności uzgodnienie harmonogramu działań czy struktury potencjalnego połączenia" - czytamy w komunikacie.Jeżeli wyniki analiz wykażą, że połączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki połączenia oraz zasady współpracy przy przygotowywaniu i implementacji połączenia, podano także.

Leszek Czarnecki  rozważa opcje konsolidacyjne

GNB poinformował 17 lipca, że Leszek Czarnecki, sprawujący kontrolę nad bankiem, rozważa opcje konsolidacyjne obejmujące GNB i Idea Bank. Podano wówczas, że Czarnecki oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału sprzedażowego połączonych instytucji. W związku z tym w najbliższym czasie zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba banki działań mających na celu analizę korzyści i kosztów takiego połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu oraz szczegółowej struktury połączenia.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: