Getin Noble Bank łączy się z BPI Bankiem Polskich Inwestycji. Jest decyzja akcjonariuszy

Z rynku

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie połączenia z BPI Bankiem Polskich Inwestycji, podał GNB.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie połączenia z BPI Bankiem Polskich Inwestycji, podał GNB.

Akcjonariusze Getin Noble Banku podjęli uchwałę w sprawie połączenia z #BPI Bankiem Polskich Inwestycji #GNB #GetinNobleBank

"[...] po zapoznaniu się z planem połączenia, uchwala się połączenie spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji (Bank BPI) jako spółką przejmowaną. [...]. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku banku BPI na spółkę. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki" - czytamy w uchwale walnego.Walne zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem połączenia i obowiązującymi przepisami prawa, podano także.

Jest zgoda KNF

Komisja Nadzoru Finansowego 12 czerwca zezwoliła na połączenie Getin Noble Banku i BPI Banku Polskich Inwestycji poprzez przeniesienie całego majątku BPI na Getin Noble Bank.BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Banku w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank do 28 marca 2013 r. należał do Grupy Dexia i działał pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: