Getin Noble Bank ma zgodę KNF na połączenie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie Getin Noble Banku i BPI Bank Polskich Inwestycji poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji na Getin Noble Bank.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie Getin Noble Banku i BPI Bank Polskich Inwestycji poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji na Getin Noble Bank.

#KNF zezwoliła na połączenie #GetinNobleBank i #BPI Bank Polskich Inwestycji

"Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Getin Noble Bank SA i BPI Bank Polskich Inwestycji SA poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji SA na Getin Noble Bank SA" - czytamy w komunikacie.BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Banku w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank do 28 marca 2013 r. należał do Grupy Dexia i działał pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.

BPI Bank Polskich Inwestycji zajmuje świadczeniem usług finansowych, takich jak udzielanie kredytów, finansowanie projektów inwestycyjnych, nabywanie i sprzedaż należności, wydawanie gwarancji. Jego klientami są samorządy lokalne, spółki użyteczności publicznej oraz podmioty korporacyjne, w tym głównie prowadzące działalność deweloperską, podał bank na swojej stronie internetowej.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

 
Udostpnij artyku: