Getin Noble Bank: obniżki stóp przez RPP zmniejszą w 2020 r. wynik odsetkowy o 90 – 130 mln zł

Z rynku

Obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zmniejszą wynik odsetkowy Getin Noble Banku w 2020 roku o 90-130 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków banku. Również pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na wyniki finansowe Getin Noble Banku.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zmniejszą wynik odsetkowy Getin Noble Banku w 2020 roku o 90-130 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków banku. Również pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na wyniki finansowe Getin Noble Banku.

#GetinNobleBank szacuje, że wpływ decyzji #RPP na jego wynik odsetkowy będzie oscylował w przedziale 90-130 mln zł w 2020 r. #StopyProcentowe

Rada Polityki Pieniężnej w marcu i kwietniu dwukrotnie obniżała stopę referencyjną, łącznie o 100 punktów bazowych.

Getin Noble Bank szacuje, że wpływ decyzji RPP na jego wynik odsetkowy będzie oscylował w przedziale 90-130 mln zł w 2020 roku. Bank zaznacza przy tym, że faktyczny wpływ będzie uzależniony od wielu zmiennych, w tym kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych m.in. w zakresie podejmowanych przez bank działań w obszarze kontynuacji realizowanego dotychczas obniżania kosztu finansowania mającego istotny wpływ na poprawę wyników finansowych banku.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: RPP znowu tnie stopy procentowe >>>

Skutki pandemii koronawirusa

Getin Noble Bank ocenia, że skutki pandemii koronawirusa, obejmujące m.in. osłabienie złotego, a także oczekiwania w zakresie pogorszenia się kondycji finansowej klientów kredytowych banku z dużym prawdopodobieństwem znajdą odzwierciedlenie w jakości aktywów oraz wpłyną na wzrost kosztu ryzyka kredytowego.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Dodatkowo zdaniem Getin Noble Banku pogorszenie perspektyw globalnej i krajowej koniunktury może wpłynąć na niższą aktywność klientów i obniżenie sprzedaży produktów bankowych.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: