Getin Noble Bank planuje emisję akcji na łącznie ok. 200 mln zł

Z rynku

Rada nadzorcza Getin Noble zatwierdziła porządek obraz walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Rada nadzorcza Getin Noble zatwierdziła porządek obraz walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę.

Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę #GetinNobleBank

"Getin Noble Bank niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę zatwierdzającą porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w ramach którego znalazły się uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej. Wartość każdej z emisji ustalona została na poziomie 100 000 001,01 zł " - czytamy w komunikacie.

Podwyższenie kapitału zakładowego 

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego jest realizacją założeń wynikających z zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego planu ochrony kapitału, podano także.

"Łączna wartość emisyjna akcji wynosi 200 000 002,02 zł i podzielona została na dwie serie akcji po 36 630 037 każda" - czytamy dalej.W przypadku akcji serii D spółka nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji. W przypadku serii E termin na zawarcie umów wyznaczony został do dnia 15 października 2018 r, czytamy dalej.

O zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółka poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

Plan ochrony kapitału

W końcu kwietnia bank podał, że jego plan ochrony kapitału, zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: