Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

Z rynku

Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Zgodnie z porozumieniem umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 29 maja 2019 r.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Zgodnie z porozumieniem umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 29 maja 2019 r.

#GetinNobleBank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego #NobleSecurities na rzecz Leszka Czarneckiego

"Przesłankami do rozwiązania umowy stały się m.in. analizy przeprowadzone przez bank, w następstwie zaistnienia czynników zewnętrznych oraz zmian jakie zaszły na rynku finansowym, w wyniku których ustalono, że dalsze dążenie do sfinalizowania i rozliczenia transakcji zbycia pakietu akcji spółki jest nieuzasadnione z punku widzenia ekonomicznego, a także nie przyniesie spodziewanego dodatniego wyniku finansowego z tytułu rozpoznania utraty kontroli nad spółką, jaki założono w Planie Ochrony Kapitału" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Getin Noble Bank sprzedaje Noble Securities Leszkowi Czarneckiemu >>>

Poza powyższym bank informuje, że dziś powziął informację o rozwiązaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji Noble Securities zawartej przez Mercurius Dom Maklerski w imieniu własnym, lecz na zlecenie banku z Leszkiem Czarneckim.Więcej najnowszych wiadomości o Getin Noble Bank >>>

21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji Noble Securities stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym Noble Securities S.A.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: