Getin Noble Bank: strata netto grupy wyniosła 591,6 mln zł w 2019 r.

Z rynku

Getin Noble Bank (GNB) odnotował 591,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 460,21 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank (GNB) odnotował 591,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 460,21 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Strata netto grupy #GetinNobleBank w 2019 roku wyniosła 591,6 mln zł wobec 460,2 mln zł straty w 2018 roku

Bank podał w komunikacie, że wśród głównych determinantów wyniku netto za 2019 r. należy wymienić przede wszystkim utworzenie rezerw na ryzyko prawne portfela kredytów walutowych oraz na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie.

Czytaj także: W Getin Noble Banku będą zwolnienia. Pracę do czerwca straci do 250 osób >>>

"(...)  w toku prowadzonego badania audytowego sprawozdania finansowego banku za rok 2019 zidentyfikował informację poufną obejmującą łącznie kwestie związane z ustanowieniem/zwiększeniem rezerw i odpisów w przedmiocie:

1. utworzenia rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 158,2 mln zł, która obniży wynik banku w IV kwartale 2019 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym;

2. utworzenia dodatkowej rezerwy na koszty związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r., w dotyczącej prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie w wysokości 101,6 mln zł, która pomniejszy wynik finansowy w IV kwartale 2019 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym,

3. utworzenia dodatkowego odpisu na inwestycje banku w jednostki stowarzyszone w wysokości 49,2 mln zł, który pomniejszy wynik finansowy w IV kwartale 2019 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym" - czytamy w raporcie. 

"Powyższe wartości są wynikiem prowadzonych przez zarząd banku rozmów i uzgodnień z przedstawicielami audytora badającego sprawozdanie finansowe banku za rok 2019 r., w wyniku których w dniu 24 marca 2020 r. uzyskano ostateczne porozumienie w przedmiocie założeń do metodologii oraz wyników oszacowania rezerw i odpisów na ryzyka wskazane powyżej" - czytamy także. 

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 949,79 mln zł wobec 1 207,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 77 mln zł wobec 125,01 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec roku wynik odsetkowy osiągnął wartość 949,8 mln zł, a kwota ta obciążona jest częścią rezerwy na zwrot prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. Poziom marży odsetkowej NIM wyniósł na koniec 2019 roku 1,9%. W tym samym okresie bank odnotował wynik z tytułu prowizji  i opłat na poziomie 77 mln zł. Ponadto koszty działania grupy (bez składek na BFG) utrzymały się na poziomie zbliżonym do 2018 roku. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że widoczne stają się efekty podjętych w III i IV kwartale 2019 roku działań optymalizacyjnych, w wyniku których bank odnotował kwartalny spadek bazy kosztowej o 23 mln zł, tj. 10,7% kw/kw" - czytamy w komunikacie prasowym. 

Koszt ryzyka

Koszt ryzyka wyniósł 1,2% na koniec 2019 r., co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. względem 2018 roku. Ponadto poziom odpisów aktualizacyjnych spadł o 272 mln zł tj. o blisko 36% r/r.

"Warto również podkreślić, że bank systematycznie zwiększa pokrycie kredytów NPL odpisami. Na koniec grudnia 2019 roku ich poziom wynosił 59,7%. Sfinalizowano także transakcje sprzedaży kredytów niepracujących o wartości blisko 0,5 mld złotych. Na koniec grudnia 2019 roku skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,0%, a CET1 8,2%" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r. wobec 49,9 mld zł na koniec 2018.

"W 2019 roku wartość sprzedaży kredytowej osiągnęła poziom 7,3 mld zł. Wśród głównych linii biznesowych można wymienić segment automotive (kredyty samochodowe i leasing) oraz kredyty detaliczne. Bank kontynuuje również politykę selektywnego rozwoju w segmencie biznesowym m.in. poprzez aktywną współpracę z deweloperami na rynku mieszkaniowym. Ponadto bank utrzymał swoją pozycję rynkową w segmencie JST oraz wspólnot mieszkaniowych" - czytamy także w komunikacie. 

Aż 34-proc. dynamika wzrostu sprzedaży ROR w stosunku do roku poprzedniego

Bank podał, że wypracował wysoką, aż 34-proc. dynamikę wzrostu sprzedaży ROR w stosunku do roku poprzedniego (174 tys. w skali roku). Ponadto, środki zgromadzone na ROR i kontach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy w historii banku poziom blisko 46% całej bazy depozytowej. Dodatkowo, w samym IV kwartale ub.r. bank zaoferował klientom blisko 97 tys. nowych kont oszczędnościowych. 

"Rozpoczęte w okresach poprzednich działania w zakresie kontroli jakości aktywów i skutecznego zarządzania w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniły spadek poziomu odpisów aktualizujących w ujęciu r/r o blisko 36%. Minione kwartały były dla nas także okresem kontynuacji strategicznych działań w zakresie optymalizacji bazy depozytowej oraz dalszej redukcji kosztu finansowania. Obecnie naszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnej ochrony pracownikom oraz klientom przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości działań operacyjnych. Korzystamy przy tym ze sprawdzonych procedur i mechanizmów zarządczych, które pozwoliły nam na sprawą odpowiedź na wyzwania organizacyjne, przed którymi stanął cały sektor bankowy" - powiedział prezes Getin Noble Banku Artur Klimczak, cytowany w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2019 r. wyniosła 640,84 mln zł wobec 451,5 mln zł straty rok wcześniej.

Bank podał, że według szacunków na dzień 16 marca 2020 r. wartość łącznego wskaźnika kapitałowego wyniosła: ok. 8,9% tj. o ok. 0,4 pkt proc. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32%.

"Do zaistnienia powyższego zdarzenia w całości przyczyniły się czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej emitenta, których źródłem są działania podejmowane w celu minimalizacji skutków rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19" - czytamy w raporcie dot. informacji poufnej.

Program naprawczy będzie musiał być zmieniony?

Getin Noble Bank w związku z pandemią obserwuje pewne spowolnienie biznesowe i ocenia, że konieczne będą zmiany w realizowanym programie naprawczym. Około 3,5 proc. klientów kredytów gotówkowych banku zawnioskowało o tzw. wakacje kredytowe - poinformował prezes banku Artur Klimczak.

„Priorytetem jest teraz utrzymanie sprawności operacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa depozytów klientów i sprawne realizowanie zleceń. Nie zaobserwowaliśmy żadnych problemów operacyjnych” – powiedział Klimczak.

"Do tej pory wpłynęło niecałe 13 tys. zgłoszeń jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, to reprezentuje mniej więcej 3,5 proc. całego portfela klientów, w kredytach hipotecznych jest to 3,1 proc. klientów, a w kredytach samochodowych jest to znacząco mniej - około 1,5 proc. portfela" - dodał.

Prezes podał, że zgłoszenia w sprawie wakacji kredytowych bank realizuje na bieżąco.

"Na 12,8 tys. zgłoszeń dotyczących kredytów gotówkowych 11,5 tys. zostało już przeprocesowanych" - powiedział Klimczak.

Prezes poinformował, że jeden z pracowników jest chory na Covid-19, więc jeden z oddziałów w Krakowie będzie musiał być zamknięty.

Klimczak podał, że w związku z pandemią bank obserwuje pewne spowolnienie aktywności klientów.

"Jest pewne spowolnienie w strefie biznesowej, ale jest ono mniejsze, niż bym się spodziewał. To raczej optymistyczne zaskoczenie. Bank nadal ma apetyt na udzielanie kredytów, ale oczywiście trzeba wziąć nowe uwarunkowania - do niektórych przypadków podchodzić z większą ostrożnością" - powiedział Klimczak.

Z wypowiedzi prezesa wynika, że po początkowym odpływie środków z banku trend ten się odwrócił.

"W pierwszych dniach były odpływy gotówkowe, od tego czasu to się uspokoiło i spora część "reklamówek" z gotówką wróciła już do banku, a Elixir jest na plusie. Nie ma tutaj niczego niepokojącego" - powiedział Klimczak.

Według wcześniejszych informacji przyjęty przez bank plan naprawy został zatwierdzony przez KNF 9 stycznia 2020 roku.

Czytaj także: Getin Noble Bank uruchomił nowy plan naprawy zatwierdzony przez KNF >>>

"Nie wiemy kiedy zaczniemy normalnie działać, jaki będzie długofalowy wpływ na otoczenie (...) Myślę, że jakieś zmiany na pewno będą. (...) Myślę, że to co było zapisane na "twardo" jest już jakąś historią. Myślę, że na pewno zmiany będą - jakie - nie mam pojęcia" - powiedział Klimczak.

"Myślę, że sobie spokojnie poradzimy. Dla Getin Noble Bank dużo większym wyzwaniem, jak na razie, był kryzys z końca 2018 roku (...) Myślę, że przejdziemy przez niego dużo łatwiej i spokojniej" - dodał.

Prezes ocenił, że wymóg kapitałowy dotyczący tzw. wagi ryzyka w wysokości 150 proc. dla portfela kredytów hipotecznych w CHF nie będzie "wieczny".

"Przyjdzie czas, by dostosować bank do nowych realiów, ale to będzie wtedy, kiedy będziemy znali, jakie te realia są" - powiedział Klimczak.

Członek zarządu banku Marcin Romanowski poinformował, że obecnie trudno ocenić wpływ pandemii na koszt ryzyka banku.

"W tej chwili trudno mówić o konkretach (...). Myślę, że na oszacowanie konsekwencji pandemii i ich wpływu na ryzyko kredytowe przyjdzie nam trochę poczekać" - powiedział Romanowski.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: