Getin Noble Bank uruchomił nowy plan naprawy zatwierdzony przez KNF

Z rynku

Getin Noble Bank zdecydował o uruchomieniu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku (Grupowego Planu Naprawy), podał bank.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank zdecydował o uruchomieniu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku (Grupowego Planu Naprawy), podał bank.

#GetinNobleBank zakłada, że działania naprawcze mające zapewnić powrót do trwałej rentowności oraz osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych będą prowadzone do końca 2024 r.

"Działania naprawcze podejmowane przez bank w związku z uruchomieniem Grupowego Planu Naprawy mają na celu odbudowę efektywności finansowej banku, jego rozwój organiczny i powrót na ścieżkę trwałej rentowności. Ponadto, bank wskazuje, że uwzględniając zmieniające się warunki rynkowe będzie podejmował odpowiednie działania zwiększające poziom współczynników kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Getin Noble Bank utworzył rezerwy w łącznej kwocie 24,6 mln zł >>>

Powrót do trwałej rentowności

Getin Noble Bank zakłada, że działania naprawcze realizowane w ramach Grupowego Planu Naprawy, mające zapewnić powrót do trwałej rentowności oraz osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych będą prowadzone do końca 2024 r.

"Niezależnie od powyższego bank nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału" - czytamy dalej.

Grupowy Plan Naprawy, zatwierdzony przez KNF 9 stycznia, zastąpił dotychczas realizowany "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017-2021 - Aktualizację Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019".

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: