Giełdowy debiut – Bank Spółdzielczy w Limanowej

Bankowość

Wykresy giełdowe
Fot. stock.adobe.com/Kurt Kleemann

Działalność każdego banku opiera się na funduszach własnych. Ich wysokość determinuje m.in. wielkość prowadzonej przez bank akcji kredytowej. Fundusze własne Banku Spółdzielczego w Limanowej wzrastają dzięki corocznym odpisom z zysku, wpłatom udziałów członkowskich oraz pożyczce podporządkowanej. Poszukiwanie wzmocnienia funduszy spowodowało podjęcie przez Zarząd Banku decyzji o wyemitowaniu obligacji.

Obligacje Banku Spółdzielczego w Limanowej mają trafić na giełdowy rynek Catalyst 31 maja 2011 r. Na parkiecie GPW staną wtedy również Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Rolę agenta emisji dla wszystkich trzech banków pełni Dom Maklerski Banku BPS.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie staje się coraz bardziej zaawansowanym parkietem. CATALYST jest platformą, która umożliwia obrót obligacjami. Jest to pierwszy w Polsce jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek, który prowadzi wtórny obrót obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi i samorządowymi.

Banki spółdzielcze są nową kategorią emitentów na rynku obligacji i jednocześnie ważną grupą podmiotów, która dzięki rynkowi Catalyst może wzmocnić swoją pozycję na rynkach lokalnych. Tym samym GPW otwiera się na sektor polskiej bankowości spółdzielczej,
o dużym potencjale, na którym działa 576 banków spółdzielczych.

Decyzja o wyemitowaniu obligacji stanowi duży krok w rozwoju Banku Spółdzielczego w Limanowej. Przyczyni się to zapewne do zwiększenia konkurencyjności jego działania na lokalnym rynku. Celem emisji jest zwiększenie wysokości funduszy własnych mających duże znaczenie dla rozwoju akcji kredytowej i spełnienia wymogów nadzorczych w zakresie generowanych ryzyk bankowych. –  podkreśla Prezes Adam Dudek.

Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w czołówce banków spółdzielczych, które dokonały emisji obligacji. Do tej pory na rynku Catalyst znalazło się 14 banków z sektora.

Udostępnij artykuł: