„Giełda Pracy” dla wszystkich

Polecamy

W Krakowie rozpoczęła działalność Spółdzielnia Socjalna Giełda Pracy. Celem wykorzystującej najnowszą wiedzę z zakresu HR oraz innowacyjne środki technologiczne inicjatywy jest reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych i innych grup nieaktywnych zawodowo.  

W Krakowie rozpoczęła działalność Spółdzielnia Socjalna Giełda Pracy. Celem wykorzystującej najnowszą wiedzę z zakresu HR oraz innowacyjne środki technologiczne inicjatywy jest reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych i innych grup nieaktywnych zawodowo.  

- "Głównym polem działalności Spółdzielni Socjalnej Giełda Pracy jest pośrednictwo pracy, rekrutacja oraz doradztwo gospodarcze dotyczące grupy pracowników niepełnoprawnych i innych osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy. Doradztwo to skierowane jest przede wszystkich do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób chcemy wypełnić lukę na małopolskim rynku usług agencji zatrudnienia - dotychczas żadna firma, ani organizacja nie prowadziła takiej działalności. Dodatkowo planujemy szereg działań promocyjnych, popularyzujących aktywizację zawodową w środowisku osób niepełnosprawnych" - mówi Karolina Serwańska, Prezes Spółdzielni Socjalnej Giełda Pracy.

Tym, co wyróżnia usługi Spółdzielni Socjalnej Giełda Pracy jest stworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia, a zamieszkałych na terenie małopolski. Dotychczas żadna instytucja  nie stworzyła i nie dysponuje taką bazą. Jej powstanie przyczyni się do poprawy komunikacji między niepełnosprawnymi poszukującymi pracy a pracodawcami, a także zwiększy skuteczność działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Nowatorskim rozwiązaniem, które wprowadza Spółdzielnia, są usługi doradztwa gospodarczego wyspecjalizowanego w problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych - takiej usługi w swojej ofercie nie ma żadna komercyjna agencja zatrudnienia z małopolski. Spółdzielnia dysponuje również nowoczesnym systemem do zarządzania bazą danych, kontaktem i rozliczeniami z klientami. Dzięki temu możliwe jest znaczne usprawnienie procesu świadczenia usług oraz rozliczeń z pracodawcami i pracownikami.

Źródło: Spółdzielnia Socjalna Giełda Pracy

Udostępnij artykuł: