Giełdowe indeksy nie rosną z powodu marginalizacji OFE

Komentarze ekspertów

Pierwsze półrocze nie przyniosło znaczących zysków inwestorom Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Inwestorzy odwracają się od polskiego rynku ze względu na marginalizację Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Pierwsze półrocze nie przyniosło znaczących zysków inwestorom Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Inwestorzy odwracają się od polskiego rynku ze względu na marginalizację Otwartych Funduszy Emerytalnych.

W pierwszym półroczu 2014 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało 15 spółek, z czego 6 spółek zostało przeniesionych z rynku NewConnect. W efekcie, na koniec czerwca br. na Głównym Rynku były notowane akcje 458 spółek o łącznej kapitalizacji 905 mld 552,82 mln zł, tj. o 7,7% wyższej niż na koniec ubiegłego roku, w tym kapitalizacja notowanych w Warszawie 49 spółek zagranicznych wyniosła 298 mld 334,8 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych akcjami przez pierwsze sześć miesięcy roku wyniosła 106 mld 961 mln zł.

Negatywnie na warszawskiej giełdzie odbiła się reforma systemu emerytalnego. W pierwszym półroczu br. indeks całego rynku WIG wzrósł zaledwie o 1,3% natomiast WIG30 o 1,9%. W czerwcu spadki obu tych indeksów wyniosły odpowiednio o 0,3% oraz 0,5%. Średni wskaźnik cena/zysk wyniósł na koniec czerwca dla spółek krajowych 17,6, a dla spółek zagranicznych - minus 22,5.

W pierwszej połowie tego roku 8 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowało wzrosty, najwięcej zyskał WIG-Energia (26,1%), na co największy wpływ miały wzrosty notowań akcji PGE SA, Tauron SA, Energa SA i Enea SA. Najgłębszy spadek odnotował natomiast indeks WIG-Spożywczy (15,6%), na czym zaważyła silna przecena akcji ukraińskiej spółki Kernel oraz polskiego producenta słodyczy Wawel SA.

140715.bcc.01.600x354

W pierwszym półroczu 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowało 11 spółek. W efekcie na koniec czerwca, po uwzględnieniu spółek, które opuściły ten rynek, w alternatywnym systemie obrotu było notowanych 439 spółek o łącznej kapitalizacji 9 mld 774,55 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych akcjami za pierwsze sześć miesięcy br. wyniosła 520,5 mln zł. Benchmark tego rynku NCIndex spadł w tym okresie o 11%.

Na rynku Catalyst na koniec czerwca 2014 roku były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 184 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o łącznej wartości nominalnej 66,14 mld zł, o około 7,2 mld zł wyższej niż na koniec ubiegłego roku.

Jan Mazurek,
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego,
Business Centre Club

Udostępnij artykuł: