Gieryszewski Waldemar

G

Waldemar Gieryszewski - dyrektor Departamentu Kadr PBK S.A., członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifi kacyjnych w Bankowości przy ZBP.

Waldemar Gieryszewski - dyrektor Departamentu Kadr PBK S.A., członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifi kacyjnych w Bankowości przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: