Gilles Clavie nowym Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Orbis SA

Kadry

27 czerwca 2014 roku głosami Rady Nadzorczej Orbis SA Gilles Clavie został wybrany Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Spółki. Gilles Clavie był od 2011 roku członkiem Komitetu Wykonawczego. W Grupie Hotelowej był odpowiedzialny m.in.za strategię, zarządzanie ryzykiem, informatykę i zarządzanie aktywami.

27 czerwca 2014 roku głosami Rady Nadzorczej Orbis SA Gilles Clavie został wybrany Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Spółki. Gilles Clavie był od 2011 roku członkiem Komitetu Wykonawczego. W Grupie Hotelowej był odpowiedzialny m.in.za strategię, zarządzanie ryzykiem, informatykę i zarządzanie aktywami.

Uczestniczył i nadzorował wiele znaczących projektów, np. stworzenie nowego modelu biznesowego, opartego na rozwoju poprzez franczyzę, wdrożenie systemu informatycznego oraz zdefiniowanie nowej struktury kosztów w hotelach. Gilles Clavie utworzył także i przewodniczył Komitetowi Zarządzającemu Nieruchomościami, który koncentruje się na szczegółowej analizie różnych projektów inwestycyjnych i rozwojowych, zarządzaniu aktywami, budowie nowych hoteli oraz utrzymaniu nieruchomości.

"Do nowego wyzwania podchodzę bardzo ambitnie. Dobrze znam Orbis i zamierzam kontynuować oraz zintensyfikować dynamiczny rozwój Spółki, jako lidera branży hotelowej w tej części Europy. Strategia ekspansji pozostanie niezmieniona. Priorytetem dla Orbisu jest dalsze powiększanie sieci hoteli, poparte poprawą rentowności oraz szybkim wzrostem rozpoznawalności naszych marek."- mówi Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis SA. Gilles Clavie ma 44 lata.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku, jako Dyrektor ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości Finansowej Grupy Eridania Beghin-Say. W 2001 roku dołączył do Grupy Accor w Paryżu, pełniąc funkcję Dyrektora ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji dla segmentu hoteli biznesowych i wypoczynkowych. W latach 2004 - 2010 zajmował stanowisko Kontrolera Finansowego, odpowiedzialnego za działy rachunkowości, skarbu i finansowych systemów informatycznych w Grupie Accor.

Źródło: www.orbis.pl

Udostępnij artykuł: