Globalne Centrum Biznesowe HP zatrudnia finansistów

Finanse i gospodarka

Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard prowadzi aktywną rekrutację specjalistów z dziedziny finansów. Oferty pracy dotyczą zatrudnienia w Centrum Doskonałości Finansowej HP we Wrocławiu.

HP GBC szuka analityków finansowych, osób posiadających doświadczenie w księgowości i finansach oraz w rachunkowości zarządczej. Center of Excellence HP oferuje szeroki przekrój stanowisk – począwszy od analityka finansowego, a skończywszy na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich.

Warunkami koniecznymi do spełnienia przez aplikujących, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, są zawsze znajomość języka angielskiego i wyższe wykształcenie. Pozostałe kompetencje i doświadczenie są uzależnione od stanowiska, na które kandydat aplikuje. Dodatkowym atutem jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych np. certyfikatów CIMA czy ACCA. Istotne są także zdolności komunikacyjne, ponieważ codzienna praca w CoE wymaga stałego kontaktu z klientem.

Centrum Doskonałości Finansowej (CoE) HP rozwija się niezwykle intensywnie, zatem planuje powiększenie stanu zatrudnienia o około 25 %. Nowozatrudnione osoby będą stanowiły wsparcie dla poszczególnych gałęzi działalności korporacji Hewlett-Packard, dla istniejących kanałów dystrybucji i rozliczeń HP z partnerami biznesowymi. Będą mogły także realizować zadania dotyczące usprawniania procesów finansowych, projektów finansowych oraz wyceny kontraktów IT.

Oferujemy doświadczenie we wszystkich działach finansowych HP, włącznie z Działem Audytu, Skarbu i Podatkowym. Są to role, które mają kluczowe znaczenie dla podejmowanych przez koncern decyzji biznesowych oraz dzięki poziomowi zaawansowania zadań budują unikalne kompetencje – komentuje Dominika Świerczyńska, Dyrektor Finansowego Centrum Doskonałości w Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard. – Nowoczesne usługi dla biznesu, to od dziesięciu lat, jeden z najszybciej rosnących sektorów polskiej gospodarki, zatem dajemy interesującą ofertę rozwoju zawodowego w perspektywicznej dziedzinie – dodaje Dominika Świerczyńska.

CoE jest jednostką organizacyjną w ramach Globalnego Centrum Biznesowego HP i rozwija swoją działalność we Wrocławiu od roku 2008. Stanowi nowoczesny ośrodek zarządzania zaawansowanymi procesami finansowo-księgowymi. Konsoliduje te procesy w jednym miejscu, aby na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia opracować najlepsze sposoby ich realizacji, zapewniające optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności działania całej globalnej korporacji Hewlett-Packard.

Center of Excellence świadczy usługi finansowo-księgowe dla wszystkich działów firmy HP, a więc dla PPS (Printing and Personal Systems – działu druku i komputerowych systemów osobistych), Działów Audytu Wewnętrznego oraz Skarbu, jak również dla EG i Enterprise Services (obejmujących oprogramowanie, usługi, wsparcie techniczne, infrastrukturę informatyczną, rozwiązania dla przedsiębiorstw i outsourcing usług IT). Jednostka obsługuje zarówno procesy finansowe związane z zamknięciem miesiąca, przygotowaniem prognozy przychodów lub kosztów na kolejne okresy, budżetowaniem, jak również zajmuje się pełnym controlingiem przychodów i kosztów, ścisłą współpracą z biznesem i wspieraniem wszystkich procesów biznesowych w firmie.

Hewlett-Packard  oferuje dwie główne ścieżki kariery. Pierwsza z nich to specjalistyczna ścieżka ekspercka, gdzie rozwój pracownika polega na zdobywaniu coraz bardziej zaawansowanej wiedzy i rozwijaniu kompetencji z określonej dziedziny. Druga – to ścieżka tzw. „people managera”, czyli osoby zarządzającej zespołem specjalistów, początkowo niewielkim, a w miarę zdobywania doświadczenia i kompetencji coraz większym. Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w Programie Talentów. W jego ramach otrzymują rozbudowany plan rozwojowy oparty na wynikach Centrum Oceny, a także uczestniczą w szeregu szkoleń i projektów, także międzynarodowych oraz współpracują z doświadczonymi mentorami. Po zakończeniu programu często przejmują bardziej zaawansowane role, zadania i funkcje, w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych.

Budowanie potencjału kompetencyjnego pracowników jest głównym elementem strategii personalnej w HP. Wdrażamy kolejne programy dla pracowników, by podnosić ich kwalifikacje, rozwijać talenty, ale także nagradzać zaangażowanie jakie wkładają w sukces firmy. Jednym z takich działań było uzyskanie przez nasze Centrum we Wrocławiu Statusu Akredytowanego Pracodawcy ACCA, o który wystąpiliśmy, by wspierać rozwój zawodowy naszego zespołu – mówi Agnieszka Orłowska, Prezes Globalnego Centrum Biznesowego HP.

Program szkoleniowy w HP GBC uwzględnia zarówno indywidualne, jak i lokalne potrzeby biznesowe. Jedną z zalet pracy w międzynarodowej korporacji, jaką jest HP, jest dostęp do najbardziej zaawansowanych szkoleń w branży, z których cześć dostarczanych jest w postaci wirtualnych sesji lub internetowych modułów samokształcenia. W ten sposób można dotrzeć do większej liczby pracowników i umożliwić im elastyczny dostęp do nauki (obecnie pracownicy mają dostęp do 10 tyś. kursów).

Szeroki wachlarz szkoleń obejmuje m.in. szkolenia z umiejętności miękkich oraz twardych, prowadzone przez wewnętrznych i zewnętrznych trenerów. Inne formy podnoszenia kwalifikacji obejmują, w zależności od zajmowanych stanowisk, m.in. dofinansowanie do studiów podyplomowych, coaching, mentoring lub rotacje między działami. Firma udostępnia także swoim pracownikom obszerną bazę specjalistycznej wiedzy oraz publikacje branżowe. Zainteresowaniem wśród pracowników cieszy się program rotacji wewnętrznej. Polega on na zmianie pełnionej roli po upływie określonego czasu, kiedy pracownicy nabędą już kompetencje potrzebne na danym stanowisku. Rozwiązanie to umożliwia pełnienie bardzo różnych  funkcji przy nowych projektach i działach, co wpływa na zdobycie wszechstronnych kompetencji przez pracownika.

W ramach struktury firmy istnieje również możliwość rozwoju oraz awansu – zarówno w strukturach lokalnych,  jak i międzynarodowych. Niektórzy pracownicy chętnie z tego korzystają kontynuując swoją karierę np. w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rumunii czy Hiszpanii.

Źródło: Hewlett-Packard

 

Udostępnij artykuł: