Globalne partnerstwo finansowe to konieczność

Finanse i gospodarka

Ujednolicenie rynku usług finansowych to jedno z największych wyzwań Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP). 2 czerwca w Klubie Bankowca odbyła się konferencja naukowa Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne - nowy etap współpracy pomiędzy USA i UE, w której brała udział Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham).

Ujednolicenie rynku usług finansowych to jedno z największych wyzwań Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP). 2 czerwca w Klubie Bankowca odbyła się konferencja naukowa Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne - nowy etap współpracy pomiędzy USA i UE, w której brała udział Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham).

Konferencja została organizowana przez Centrum Prawa Bankowego  i Informacji w ramach debat Miesięcznika Finansowego Bank. W gronie uczestników znaleźli się m.in. Forum Ruchu Europejskiego i Instytut Stosunków Międzynarodowych UW oraz AmCham. Podczas jednego z paneli Tony Housh, członek zarządu AmCham podjął temat finansowych aspektów współpracy między Unią a Stanami Zjednoczonymi.

Największym wyzwaniem z jakim musza zmierzyć się potęgi gospodarcze po obu stronach Atlantyku jest ujednolicenie rynku  w zakresie usług finansowych - powiedział Tony Housh. Harmonizacja tego sektora i wprowadzenie regulacji dzięki którym oba rynki będą współpracować sprawnie i bez barier są niezbędne w dzisiejszej, globalnej rzeczywistości gospodarczej.

Aby utrzymać pozycje światowych liderów, Stany Zjednoczone i Unia Europejska muszą wypracować normy i strategie, które zapewnią płynną i efektywną kooperację. Rozbieżności w sferze usług finansowych stwarzają dodatkowe koszty i wpływają ujemnie na efektywność globalnych działań gospodarczych. Różnice w zakresie regulacji prawnych i odmienne podejścia do takich kwestii jak usługi bankowe, ochrona danych osobowych, czy zasady księgowości i sprawozdawczości banku generują straty zarówno dla rządów i biznesu, jak i dla konsumentów.

Do najważniejszych zadań należy likwidacja rozbieżności w zakresie regulacji prawnych. Chociaż wspólna waluta zaowocowała zacieśnieniem więzów handlowych wśród krajów Strefy Euro, to wiele innych kwestii związanych z rynkiem finansowym wciąż leży w sferze kompetencji pojedynczych państw. Krajowe rynki kapitałowe są ciągle bardzo zróżnicowane, nie wszystkie banki działają w systemie międzynarodowym, wiele niezgodności pojawia się też w obszarze rynku obligacji.

Za kwestię priorytetową Tony Housh uznał jak najszybsze wdrożenie postanowień Bazylei III - zawartego w 2010 r. porozumienia dotyczącego wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem w bankach działających transgranicznie. Kolejnym wyzwaniem będzie reforma struktur bankowych w Europie. Amerykański sektor usług finansowych został ujednolicony zgodnie z wdrożoną 3 lata temu regułą Volckera, ale UE ciągle stara się wypracować spójny system regulacji. Umowa o wolnym handlu obejmie także inną, kluczową kwestię,która może stać się przedmiotem gorącej dyskusji - ochronę danych osobowych.

Różnice w podejściu do kwestii ochrony danych osobowych są ważne i z pewnością będą miały ogromny wpływ na dyskusję o regulacjach finansowych. W świetle stanowiska Unii Europejskiej ważne jest prawo do anonimowości w sieci, do "bycia zapomnianym". Podejście Amerykańskie skupia się natomiast na wolności słowa, społecznym obowiązku i prawie do powszechnej informacji - powiedział Tony Housh.

Harmonizacja rynku usług finansowych ma ogromne znaczenie dla rozwoju globalnego handlu i zacieśniania współpracy ekonomicznej między UE a Stanami Zjednoczonymi. Zniwelowanie różnic i uzgodnienie wspólnych stanowisk przyczyni się do zniesienia barier handlowych i pozwoli na wypracowanie strategii podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Tony Housh podkreślił znaczenie umowy TTIP w kontekście globalnym - rynki państw azjatyckich ujednolicają swoje regulacje i występują na światowej arenie jako potężny podmiot, jeśli Europa i Stany nie chcą stracić pozycji liderów, muszą działać w synergii.

Źródło: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Udostępnij artykuł: